Åpent kontorlandskap Lang og blandet ERFARING I Trondheim kommune er det åpent kontorlandskap over hele fjøla. Meningene om hvor bra dette fungerer, er delte. Tekst og foto: GURO KULSET MERAKERÅS ITrondheim eiendom sitter rundt 100 ansatte som jobber med kundebehandling, vedlikehold, økonomi, administrasjon, drift og prosjektering av kommunens bygningsmasse. – Vi har lang erfaring med denne formen for organisering av arbeidsplassen. Lang, og noe blandet erfaring. Disse landskapene er litt for store og litt for åpne. Jeg og mine kolleger har brukt mange år på å lære oss å sitte i landskap. Som alt annet er det noe man kan trene seg opp i, sier rådgiver Per Moen. Til tross for årelang trening, opplever en del ansatte støy som en belastning. Moen syns det høres rimelig ut når forskere har kommet fram til at medarbeidere blir mindre produktive i landskap (se egen sak s. 32). – Det stemmer godt overens med min opplevelse av situasjonen, sier han. Fleksirom Noen pulter lenger bort finner vi eiendomsutvikler Åge Singsaas. Han har jobbet med gjennomføring av åpne landskap, og var med i en prosjektgruppe som flyttet 900 kommunalt ansatte i landskap for noen år tilbake. – Det er en del utfordringer knyttet til støy i åpne landskap. Men det er viktig å huske at støy ikke er bare støy. Det er også informasjon, noe som er nyttig i en lærende organisasjon. Den andre store utfordringen er varme og ventilasjon, som alle opplever forskjellig, sier han. – Jeg tror mye løser seg hvis alle blir flinkere til å dele opp arbeidsdagen sin. Vi bør be- nytte fleksirom eller stillerom mye mer aktivt. Her i Trondheim kommune har vi ikke de typiske stillerommene som er små telefon- bokser med plass til én person. Vi så fra andre steder at disse blir lite brukt, og kom fram til vår egen løsning – fleksirom – som har plass til tre–fire personer. De kan brukes til små spontanmøter eller av én person som ønsker å trekke seg tilbake, forklarer Singsaas. Størrelsen viktig Singsaas er overbevist om at åpent landskap er kommet for å bli, men påpeker at det må tilpasses og justeres etter hvert som man samler erfaringer. – Vi ser at det er lurt å dele opp i mindre fellesskap. Noen av våre landskap har 60–70 ansatte i samme rom. Det blir for stort. Mellom 12 og 24 kolleger er bedre. Vi har også erfart at det er hensiktsmessig å ha få ulike arbeidsfunksjoner i hvert landskap, fastslår eiendomsutvikleren. 30 > Fagbladet 2/2011 Åpent landskap – frelse eller forbannelse? Lenge ble åpne landskap framstilt som det eneste saliggjørende innenfor kontorløsninger. Nå sier forskningsresultater at vi blir mindre effektive og mer syke i åpent landskap enn på kontor. Likevel er det mange som ikke kan tenke seg å flytte tilbake til cellekontoret. fbaargang2011 fbseksjonKON