ved pulten • Hvor lenge har du sittet i landskap? • Hva er fordelene ved å jobbe i landskap? • Og ulempene? • Hva ville du svart om du ble tilbudt eget kontor? Kravet om fleksible kontorløsninger vil være der i framtidas arbeidsliv, men jeg etterlyser mer bruk av kombinasjonsløsninger. Knut Inge Fostervold Greit for noen Knut Inge Fostervold arbeider med et forskningsprosjekt som leter etter forklaringen på hvorfor noen takler åpent landskap bra, mens andre strever. – Kanskje finner vi noe som gjør at vi kan forutsi hvem som vil takle støyen best. Men prosjektet tar lang tid, for vi har problemer med å rekruttere arbeidsplasser til å delta i undersøkelsen, forteller Fostervold, og oppfordrer ledere som mener dette er et viktig tema om å ta kontakt. Forskeren understreker at han ikke er noen prinsipiell motstander av kontorlandskap. – En del arbeidstakere vil ha nytte av denne organiseringen. Der mange jobber med samme oppgave, kan det være bra å sitte tett. For arbeidstakere med rutinearbeid, viser forskningsresultatene ingen redusert trivsel i landskap. Men i jobber som krever mye konsentrasjon og oppmerksomhet, ser vi at hukommelseskapasiteten og produktiviteten går ned. Kravet om fleksible kontorløsninger vil være der i framtidas arbeidsliv, mener Fostervold. Men han etterlyser mer bruk av kombinasjonsløsninger, som tar med det beste både fra åpent landskap og fra cellekontor. – Mange sier «hvis jeg har behov for å konsentrere meg, sitter jeg bare hjemme en dag». Jeg stusser over at samfunnet ikke tar denne diskusjonen: Er det bra eller dårlig at arbeidsplassene blir utformet slik at vi må sitte hjemme for å konsentrere oss om jobben vår? Rådgiver Torild Breigutu • Tretten år • Den største fordelen er at vi som jobber med samme oppgaver, sitter nær hverandre. Det gjør at vi kan løse en del utfordringer der og da. Og erfaringsoverføringen glir lett. • Jeg ser nesten bare fordeler, jeg. • Jeg ville takket nei, det er garantert! Controller Arild Houen • Fire år. • Det er enkelt å spørre dem rundt deg som jobber med det samme. Vi plukker opp ting vi ikke ville fått med oss ellers. Og så gir det jo sosiale gevinster. • Det kan være en del støy som forstyrrer. Selv løser jeg dette ved å ha musikk på øret. • Nei! Jeg ville ha savnet det å sitte sammen med andre folk. Kvalitetskoordinator Lill Monica Frisk • Tre år. • Rask tilgang på informasjon. •Det kan bli mye støy når mange snakker i telefonen samtidig. Jeg opplever at dagsformen avgjør hvordan jeg takler dette. Av og til må jeg gå i stillerom for å greie å konsentrere meg. • Det kommer litt an på. Dersom jeg hadde fått tilbud om å dele kontor med tre–fire andre med samme arbeidsoppgaver, ville jeg sagt ja takk. Regnskapscontroller Ingrid Kvelstad • Seks år. • Man får med seg litt mer. Misforståelser på grunn av informasjon man delvis snapper opp. Bråk, forstyrrelser og mange unødvendige spørsmål. Det er lettere å avbryte en kollega framfor å finne ut av ting selv. Avbruddene forstyrrer konsentrasjonen slik at man jobber mindre effektivt. • Jeg ville sagt ja, men kunne gjerne delt kontoret med dem jeg jobber tettest med. Konsulent Torbjørn Lauritsen • Fire–fem år. • Muligheten til å samarbeide med kolleger som har de samme oppgavene som en selv. •Atduhørermerenndu har godt av. Det er ikke selve støyen, men det at man oppfatter hva folk sier, som er forstyrrende. • Jeg vet ikke. Hvis jeg skulle sagt ja, måtte det vært tilrettelagt for at det var lettvint å komme seg til kolleger for å utveksle meninger og be om faglige råd. Fagbladet 2/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKON