BRA FOR ALLE: Mette Westgaard og Sidsel Ødegård setter pris på samarbeidet. Alt for publikum – Serviceveien blir til mens vi går. Oppgaven vår er å møte folk og være et lyspunkt. Bibliotekets avdeling Moelv har felles skranke med servicesenteret og Nav. Det hele begynte med at biblioteksjef Mette Westgaard så at biblioteklokalet i Moelv var modent for renovering. Det var også ønske fra rådmannsavdelingen om et servicekontor i første etasje. – Nå hadde vi mulighet til å få til noe. Samarbeidet med servicesenteret kom fort på plass. Vi så også behovet for å få med Nav i dette samarbeidet. Møteplass Publikum har fått utvidede åpningstider, og de ansatte har muligheter for å dekke opp for hverandre ved sykdom. Her henger det ikke lenger en lapp på døra med «stengt på grunn av sykdom». Resultatet er bedre tjenester for innbyggerne. Flere kommunale tjenester er samlet på et sted. Lokalene er lyse og trivelige og tilbudet bredere. – Vi har fått til en viktig møteplass for innbyggerne i Moelv, mener Westgaard. Mer liv og røre – Jeg har fått et større kollegialt miljø. Jeg skjønner litt mer av biblioteksektoren, men jeg tar ikke på meg å anbefale bøker, sier kundebehandler Sidsel Ødegård. – Nå kan publikum låne bøker og søke bostøtte samtidig. Vi samarbeider fint, og jobber mot mange av de samme brukerne og kan skape gode tjenester. møter ungdom i klasserommet og prater om litteratur. – Vi tar gjerne fram nyere litteratur som kanskje er ukjent for mange og snakker rundt temaet. For de yngste blir det mye høytlesing og mindre prat. Hun mener det er avgjørende at barna og ungdommene liker boka selv. – Vi får ikke barna til å lese noe de ikke vil selv. Ordet i sentrum Det er en jevn strøm av barn, ungdom og voksne innom biblioteket. I en sofagruppe sitter to jenter og arbeider med en skoleoppgave. En gutt sitter bøyd over tastaturet på en pc, mens to andre spiller interaktiv bowling i spillrommet. – Vi er en møteplass. Her er det ikke bare bøker. Vi må jobbe mot skoler for å få tak i de barna som ikke blir tatt med hit, forteller Westgaard. 21. mars går Litteraturuken av stabelen for femte år på rad. Prosjektet er et samarbeid mellom skolene og biblioteket, og i fjor nådde de ut til 1800 elever. Ti skoler har forankret litteraturprosjektet i planverket sitt. Penger får de gjennom den kulturelle skolesekken. Elvene får møte forfattere, kunstnere og illustratører. Alle er folk som jobber med ord. Fagbladet 2/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonKON