Debatt MIDTØSTEN Kampanje for Israel Israelske myndigheter forsøker å rekruttere dansker som kan være med og spre et positivt bilde av Israel. Her hjemme har vi som mottar Fagbladet grunn til å tro at den samme kampanjen for lengst er i gang i Norge. Hver gang det blir presentert en artikkel som kommenterer Israels overgrep mot den palestinske befolkningen, kan du være sikker på at i neste nummer vil det komme et leserinnlegg eller flere som etterlyser «objektivitet». Med det menes at vi skal sette likhetstegn mellom overgriper og offer. Felles for disse kommentarene er at de suverent ser bort fra alle FNrapporter og bekymringsmeldinger fra Amnesty, Human Right Watch, Røde Kors med flere. Israelvennene tyr også ofte til en særegen form for logikk, som vi fra en annen kultur har vondt for å henge med på. Harald Andresen er en av disse. I sitt innlegg i Fagbladet nr.11, skriver han bl.a. om seksdagerskrigen: «Riktignok var det Israel som gikk fysisk til aksjon først, men da hadde nabolandene så godt som erklært landet krig.» (Tyskland brukte omtrent den samme begrunnelsen for angrepet på Polen i 1939.) Med det utgangspunktet er det kanskje ikke merkelig at han senere i innlegget hevder at: «...okkupasjonen har araberlandene seg selv å takke for. Det må da være totalt meningsløst å forlange at Israel gir tilbake områder vunnet i forsvarskrig til fienden...» Ja ha, kanskje Norge burde kreve råderett over deler av New Foundland? Leiv Eiriks- son med flere holdt jo på der for drøye 1000 år siden. Byen York i England er også grunnlagt av norske vikinger. Det er i det hele tatt mest «synsing» i innlegget til Andresen. Av den grunn bør det føyes til noen kalde fakta. Som for eksempel at før FNs delingsplan for Palestina ble presentert, eide jødene sju prosent av landet. Delingsplanen til FN ga jødene 54 prosent, en økning på 800 prosent! Sionistene ventet heller ikke på godkjennelse fra FN før de opprettet staten Israel. Opprettelsen var også startskuddet til en storstilt etnisk rensing som utviklet seg til rene massakrer. En av dem skjedde i Deir Yasin, hvor en avdeling ledet av seinere statsminister og fredsprisvinner Menachem Begin, myrdet 250 menn, kvinner og barn. Allerede mot slutten av 1948 hadde sionistene oppnådd første del av målsettingen: Palestinerne var blitt en minoritet i sitt eget land. Det vil kreve for stor plass hvis jeg skal gå nærmere inn på den historiske og politiske utviklingen etter dette, men alle med et åpent sinn vil med bare en relativ overfladisk gjennomgang kunne konstatere at Israel aldri har villet fred. Israel (som er verdens fjerde største Illustrasjonsfoto: colourbox.com militærmakt og den eneste staten med ikke definerte grenser) vil ha land. Sionistene ønsker et Stor-Israel. Israel er det landet som har fått flest FN-resolusjoner imot seg. Det har de aldri brydd seg om så lenge de har støtte fra verdens suverent største militærmakt, som av sitt bistandsbudsjett gir ti prosent til Israel, alt til militære formål. Svein Lochner er også en av dem som er til å stole på når Israel skal forsvares. Det skjer på samme måte: Synsing og en virkelighetsforståelse som er helt bortenfor alt hva FN og menneskerettsorganisasjoner rapporterer. Jeg merket meg at han siterte en arabisk journalist som mente at «...de fleste palestina-arabere i Øst-Jerusalem ønsket å leve under israelsk styre fordi dette gir dem større trygghet og bedre sosiale ytelser sammenlignet med de som bor på Galilea og Samaria, den såkalte Vestbredden.» Da vil jeg spørre: Kan det ha noe med at 53 prosent av palestinerne lever under fattigdomsgrensen, mens det bare er tilfelle for 16,5 av jødene, at antall statlige byggeprosjekter som iverksettes for jødiske borgere er 13 ganger høyere enn for arabiske borgere, og at det ikke er etablert en eneste arabisk by eller landsby i Israel siden staten ble opprettet? Et lovforslag som skulle sikre lik tildeling av land ble stemt ned i Knesset. Siden Lochner siterer en arabisk journalist, kan jeg sitere en israelsk. Den israelske regjeringen har vedtatt å innføre en lov om at ikke-jøder som vil bli statsborgere, skal sverge ed til Israel som en «jødisk og demokratisk stat». I den forbindelse skrev Gideon Levy fra sin faste kommentarspalte i avisen Haaretz: «Husk denne dagen. Det er den dagen Israel skiftet karakter. Som et resultat kan den også kalle seg Den jødiske republikken Israel på samme måte som den islamske republikken Iran.» Han avsluttet med følgende salve: «Fra nå av blir vi boende i et nytt, offisielt godkjent, etnokratisk, teokratisk, nasjonalistisk og rasistisk land.» Boikott Israel! Øivind Svarstad (fagorganisert siden 1966) TARIFF Ikke lokale tillegg til organiserte Jeg ser av Fagbladet nr. 1/2011 at uorganiserte i Fauske kommune ikke fikk lokale tillegg. Vi er flere fast ansatte pleiere ved Tjærahågen Bofellesskap i Rana kommune som aldri har fått lokale tillegg. Mange av oss går ufrivillig deltid. Ikke har vi betalt matpause heller, på tross av at vi må være til stede under hele vakta. Vi har gjennom mange år tatt hånd om våre mest pleietrengende, og vi får ofte positive tilbakemeldinger på den omsorg og hjelp vi gir. Likevel blir vi aldri tilgodesett ved lokale forhandlinger selv om vi hvert eneste år betaler flere tusen kroner i fagforeningskontingent. Kanskje våre    > Fagbladet 2/2011 > 49 fbaargang2011 fbseksjonKON