Debatt uorganiserte kollegaer i Fauske kommune har skjønt noe vi andre ikke har skjønt? Oddny Gilberg PENSJON Hvor mye jobber medlemmene i Fagforbundet? Det har vært noen utspill om hvor god eller dårlig offentlig pensjon er for lavlønte som arbeider deltid. Når en skal vurdere hvordan pensjonsordningene slår ut for Fagforbundets medlemmer, er det viktig å vite hvor mange av våre medlemmer som jobber heltid og hvor mange som jobber såkalt kort og lang deltid. Jeg vil anbefale både forbundet og de enkelte fagforeningene om å gjøre det samme som vi har gjort i Fagforbundet Lillehammer; se på egne medlemmer hvordan fordelinga er. Vi sjekket lister vi får fra arbeidsgivere i forbindelse med lønnsforhandlinger, og vi tok en dobbeltsjekk på kontingentinngangen for å fange opp de som jobber mer enn den stillingsprosenten de er ansatt i. Noe som kjent er veldig vanlig i helsesektoren. Vår konklusjon er at vel 60 prosent av medlemmene jobber heltid. Av de deltidsansatte er det deltid på minst 75 prosent som er mest vanlig. Av de forholdsvis få som jobber halv stilling eller mindre, er det mange som er på delvis AFP eller er delvis uføre, altså har de jobbet mer tidligere. Det kan også se ut som om en økende del av de medlemmene som jobber deltid, jobber forholdsvis lang deltid. Det er mer vanlig å jobbe fire dager i uka enn to – for å sette det litt på spissen. Dette stemmer godt med det vi vet fra undersøkelser som gjelder kvinners yrkesdeltakelse generelt. Helge G. Galtrud, Lillehammer ØKONOMI Kredittkort – en fattigdomsfelle? Lett tilgjengelige penger på et kredittkort kan for mange bety kortvarig lykke og i stedet være første steg til et liv i fattigdom. Er økonomiske problemer et samfunnsansvar? Ja, mener jeg! Lovverket forplikter kommunene å forebygge sosiale problemer. God forebygging vil etter min mening være snarest å få på plass et gjeldsregister. Statsråd Audun Lysbakken sa til Forbrukerrådet i juni i fjor at økt forbrukergjeld kan bli en fattigdomsfelle, og at regjeringen derfor vil styrke forbrukernes rettigheter. Som frivillig student i BUS (Bergen uavhengige sosialrådgiving) møtte jeg mange som hadde økonomiske problemer etter bruk av kredittkort. Å ha økonomiske problemer kan Illustrasjonsfoto: colourbox.com oppleves vanskelig og kan innvirke fysisk og psykisk på en persons helse. I hvor stor grad problemene virker inn på den enkelte, kan være avhengig av personlige ressurser, sosiale nettverk og livssituasjon. Flere og flere lar seg friste av ukritisk reklame og låner penger uten sikkerhet. Dersom du betaler avdraget en dag for sent, er det gjerne en rente på 39 prosent. Flere må derfor ta opp gjeld i nye kredittkort for å kunne betale terminbeløpene på gamle kort. Ser en på antall nye personer INTEGRERING Mannekengene på Grønland På VG Nett kunne vi rett før nyttår lese at muslimske kvinner skulle møtes på Grønland i Oslo for å øve på å gå med niqab i det offentlig rom. LO-nestleder Gerd Kristiansen (Ap) jubler over initiativet, og mener det er en kjempeidé. Som medlem av LO i 44 år og Oslo Ap i 30 år, deler jeg ikke Kristiansens begeistring. Jeg blir tvert imot veldig skuffet og lei meg. Vi er nå i et veldig viktig valgår, med kommunevalg til høsten. Vi skal velge hvem som skal styre hverdagen vår, noe som er spesielt viktig for oss som er kommunalt ansatte. Vi tåler ikke fire nye år til med «blårussen» i byrådskontorene i Oslo rådhus. Da trenger vi ikke slike utspill som LOs nestleder kom med. Det er nok av dem som opptrer som nyttige «idioter» for Frp. Disse muslimske kvinnene på Grønland sier med sin fremtreden klart ifra at de ikke ønsker å integrere seg i det norske samfunnet. Men å høste av samfunnsgodene vil de nok ikke sette seg imot. På vegne av de gamle sliterne som har bygd landet, kunne det vært interessant å sette søkelyset på levealdersjusteringen som slår inn ved fylte 67 år. Lar det allikevel bli med tanken. Frustrert LO- og Ap-medlem 50 > Fagbladet 2/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON