B-Postabonnement Fagforbundet har 318.287 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo SUMOBRYTER PÅ JOBB Sivert Aas jobber på Boxåpner kultursenter i Trondheim. Han er en av 9544 barne og ungdomsarbeidere i Fagforbundet. Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2011 fbseksjonKON