Barnefattigdom SIMBA " Prosjekt for å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Drammen. " Barneperspektiv og foreldreperspektiv står sentralt. " Helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. " Brukers erfaringer er en viktig kompetanse i utviklingsarbeidet. " Utviklingsarbeidet skal foreløpig fortsette i 2011. " Telemarksforskning følger prosjektet (aksjonsforskning). Istua en enslig lyspære i taket, nakne vegger, en tv, ingen sofa. På soverommet en seng til hvert av de tre barna  en tenåring og to under ti år. Mors seng er en tynn madrass på stuegulvet. I kjøkkenskapet en av hver, en kniv, ett glass, en tallerken  og delvis ødelagte hvitevarer. Slik så det ut hjemme hos en av familiene som nå deltar i prosjekt Simba, et ledd i Drammen kommunes innsats mot barnefattigdom. I mange av familiene er det lite av det de fleste av oss tar for gitt. Tøffe møter Prosjektmedarbeiderne i Simba, Heidi Jøndahl Nilsen og Heidi Braathen, hadde mange års erfaring fra henholdsvis barnevern og sosialtjeneste som ballast da de begynte å jobbe i Simbaprosjektet. Møtet med fattige barnefamilier i Drammen ble likevel kraftig kost. Vi og mange andre i tjenesteforvaltningen har møtt og samarbeidet med familiene i ulike situasjoner i mange år. Vi har jo visst at mange har dårlig råd. Men vi har ikke sett hvor alvorlig det er. Vi har aldri gått grundig inn i familiens samlede levekår og avdekket hvor elendige forhold mange barn lever under. Utad så barna velstelte og fine ut, men det var fordi mor vasket barnas tøy hver kveld og tørket det over ovnen. Da Heidi og Heidi kom på besøk til den tomme leiligheten, så de en annen virkelighet. Når vi nå fokuserer på materielle levekår, boligsituasjon, utstyr i hjemmet, tilgang til pc, internett osv, og gjør denne kartleggingen sammen med familien, ser vi at flere familier lever under svært vanskelige forhold, sier prosjektmedarbeiderne. Fattigdommen spiser meg innenfra,ª sa en fullstendig utslitt mor som nesten hadde sluttet å spise. Kartlegging Så langt er 24 drammensfamilier med totalt 49 barn med i prosjektet. Første fase i familienes kontakt med Simba skjer i form av en grundig kartleggingssamtale. Her er levekår, kontakt og erfaringer med hjelpeapparatet, materiell og utstyr tema, men også familienes ressurser, talenter og drømmer. For mange av familiene er dette en ny erfaring. Som en av deltakerne sier om sine tidligere møter medhjelpeapparatet: Det er ingen som har spurt hva jeg tenker og hva jeg vil. (...) Jeg har blitt sløvet. (...) etatene har ikke snakket sammen, de gjør alt hver for seg. Og de sjekker ikke ut med verken meg eller hverandre. Jeg har ikke bestemt noen ting, andre har bare gjort det.ª I Simba er det brukerne som bestemmer retningen for arbeidet, og etter tre måneder gjennomføres en erfaringssamtale med familien der stikkordene er gjort, lært, lurtª. Barnetssynsvinkel Barne- og familieperspektivet er sentralt i utviklingsarbeidet i Simba, og arbeidet blir doku- 16 > Fagbladet 2/2011 Fattigdom har en egen evne til å bite seg fast i folks liv. I Simba-prosjektet er målet at familiene skal bryte ut av fattigdomsfella for godt. Tekst og foto: SIDSEL HJELME  Vimåvågeåsealt fbaargang2011 fbseksjonSAM