Samferdsel og teknisk Til sak mot Adecco De polske renovatørene Michal Traczyk og Dariusz Bajek går til sak mot vikargiganten Adecco. Michal Traczyk er renovatøren som blottla Adeccos måte å behandle polske arbeidere på. Hans lydopptak fra møtet der tre renovatører blir oppsagt på dagen, lagde skandale i desember. De tre renovatørene hadde jobbet 12-timers dager seks dager i uka i Asker kommune da de nektet å jobbe fem– seks timer ekstra etter en 12 timers vakt. Da ble de innkalt til arbeidsgiveren Adecco. Kunden, Ragn-Sells, hadde klaget. De tre ble sagt opp på dagen. Adecco la seg flat da lydopptaket ble kjent. Sterk dokumentasjon – Vi har en rekke tilsvarende saker med innleid arbeidskraft fra Polen, men aldri TAR OPP KAMPEN: Michal Traczyk og Dariusz Bajek tar opp kampen mot giganten Adecco. med så sterk dokumentasjon som i dette tilfellet, sier advokatfullmektig Sebastian Garstecki ved advokatkontoret Andersen & Bache-Wiig. På vegne av polakkene sendte han prosessvarsel til Adecco som arbeidsgiver, og til Asker kommune og RagnSells som solidarisk ansvarlige i januar. Brudd på brudd I prosessvarselet henviser Garstecki til flere lovbrudd i forbindelse med ansettelsene og oppsigelsene av polakkene i Asker: • Adecco utlyste faste stillinger i annonsen i Polen. I Norge ble polakkene forelagt en tre måneders kontrakt. • Ulovlig midlertidig ansettelse. Det er ulovlig å basere fast arbeid utelukkende på midlertidig ansatte. • Usaklig grunn til oppsig- else, samt ugyldig oppsigelse. • Uverdige boforhold. Polakkenes første bosted var et loft med køyesenger, uten varmt vann og oppvarming. Dette skulle koste 4000 kroner per person i måneden. Etter klage fikk de plass i brakker. • Ulovlig overtid. Bilder av stemplingskort dokumenterer arbeidsuker på oppimot 70 timer. – Må si ifra Michal Traczyk ble landskjent da han valgte å stå fram. – Jeg vet at det kan forkludre mine muligheter til jobb i Norge, men noen må si ifra om det skal bli endringer i framtida, sier han. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Somler med å bli miljøvennlige Av landets 430 kommuner er det bare 82 som så langt har sertifisert én eller flere av sine virksomheter som miljøfyrtårn. Best av kommunene som er kommet i gang med sertifiseringen, er Oslo. Der er hele 350 virksomheter miljøfyrtårn, skriver Dagsavisen. – Jeg tror utrolig mange av kommunene kommer til å ta i bruk ordningen fram mot 2015, sier Per Bjørnar Knudsen til Dagsavisen. Han er rådgiver i KS og med i styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Mads B. Nakkerud, seniorrådgiver i Stiftelsen Idébanken, er ikke like positiv: – Virksomheter og privatpersoner som forsøker å få i gang noe, får altfor liten drahjelp av sine politikere, sier han til avisen. PF Taper millioner på omorganisering Ved å innføre bestillinger og små aksjeselskap etter modell fra det private næringsliv i kollektivtransporten, skulle Oslo kommune spare penger. En rapport fra konsulentfirmaet Rokade slår fast at kommunen taper 55 millioner kroner årlig på omorganiseringen, avslører NRK.    OT 28 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM