Slik jobber Rune: =Jobb    =Fri Uke 1    Uke 2 man tirs ons tors fre lør søn man tirs ons tors fre lør Alle skift fra 8.30–8.30 Perfekt OPTIMALT: Rune Anfinsen har mer enn sju år fartstid som småbarnspappa med Tromsø-turnus. Tidsklemme er et ukjent begrep for ham, Arthur og fulltidsarbeidende mamma. tillitsvalgt ved Tromsø brann og redning, Håvard Malmedal. – I og med at mannskapet sover deler av vakta, mener vi døgnvakt ikke strider mot arbeidsmiljøloven. Vi har heller ingen uker som går ut over 48 timer, understreker Malmedal. Bekreftet genialt I dag, etter om lag ti år med vaktordningen, tiljubler alle vaktsystemet. – I Tromsø ryktes det at Fagforbundet er imot 24-timers vaktordninger, basert på innspill for mer enn tjue år siden. Det er vi definitivt ikke, fastslår leder av Fagfor- pappaturnus For Arthur (3) er det en selvfølge at det er pappa som henter i barnehagen og fikser middag – nesten hver eneste dag. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: ANITA ARNTZEN IMPULSIVE: Får Arthur (3), Ola (7) og pappa Rune lyst til å dra på tur, så gjør de det. Planlegging trengs ikke når pappa har hele døgnet disponibel for gutta. Brannkonstabel Rune Anfinsen er i full jobb i Tromsø brann og redning. Samtidig har han to gutter i huset: Arthur (3) og Ola (7). Guttene har vokst opp med begge foreldrene som yrkesaktive. Like fullt sier Rune Anfinsen: – Tidsklemme, det vet vi knapt hva er for noe. Turnus for pappa Forklaringen er turnusen som har fått navnet Tromsø-modellen. Omdiskutert med sine 24-timers vakter på 90-tallet, nedlagt noen år, for så å bli restartet og adoptert av stadig flere brannvesen i landet. Modellen går i korthet ut på at mannskapet organiseres i sju heldøgnsvakter spredd utover en fire ukers turnus. Arbeidsukene er i snitt på 42 timer, hvorav halvparten er aktive. Resten er hvilende eller sovende. Det gir Rune muligheten til å være heltidspappa mesteparten av tida. – Delte døgn var feil Det var ei tid da systemet med døgnvakter var omdiskutert. På 90-tallet ble det innført delte døgn framfor lange vakter, bifalt av daværende Kommuneforbundet. 24-timers vaktene skulle vekk. – Delte døgn ga dårlig miljø og masse protester fra ansatte. Det er langt større slitasje på folk når de må på vakt nesten alle døgn, enten på natt eller dag, sier 30 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM