Prosjekt Tveita ˇ€‹ Strakstiltak: " En av tre oljekjeler nedskalert fra 3,5 megawatt til det halve. " Oljekjele ombygd til å gå på tung biofyringsolje (resirkulert avfallsbiooljer). " Varmefordeling mellom seks undersentraler ble avbalansert. " Opplæring av driftsfolkene (vaktmestrene) ble påbegynt. ˇ€‹ Varmeregulering: Tveita borettslag har 3000 radiatorer fra 60-tallet. Modernisering ville blitt svært dyrt. Derfor ble en annen tilnærming valgt: Før ble varmen regulert etter utetemperaturen, uavhengig av hvordan sola og beboernes aktiviteter varmet blokkene. Nå måles temperaturen i enkelte utvalgte referanseleiligheter. Målingene sendes over internett til en server som regner ut hvordan varmen skal reguleres. Anlegget stresstestes i samarbeid med beboerne for å avdekke lokale varmeproblemer. ˇ€‹ Energigjenvinning: Trinn 1: " Energien fra seks ventilasjonstårn, to på hver av de tre blokkene, gjenvinnes i tre CO2-varmepumper på til sammen 300 kW. " Varmepumpene produserer alt varmt tappevann i de 819 leilighetene. " Anlegget leverer 70 grader varmtvann til lagertanker. Trinn 2: " Tre konvensjonelle varmepumper hver på 300 kW skal utnytte resten av energien (560 kW) fra ventilasjonstårnene til grunnoppvarming. ˇ€‹ Varmesentralen: " Varmesentralen i borettslaget gikk på vanlig fyringsolje og leverte ti millioner kWh per år. " I framtida vil det kun bli behov for å levere mellom 1,5 og 2 millioner kWh fra varmesentralen. " Varmesentralen kjøres på resirkulert bioolje fra industri og storkjøkken. ˇ€‹ Framtidige tiltak: " Tveita skal energieffektivisere sine 31 fellesvaskerier. Samtidig kan tilgjengeligheten forbedres for å unngå private løsninger. " Lyskilder skal moderniseres og behovsstyres. " Garasjeanlegget skal tilrettelegges for forventet økning i antall elbiler. Sparer strøm for 32 > Fagbladet 2/2011 MILLIO Vaktmestrene i Tveita borettslag går en i møte. De skal styre Europas største og kutte fyringsregninga med 5,5 Tekst og foto: OLA TØMMERåS fbaargang2011 fbseksjonSAM