NER ny teknologisk hverdag varmepumpeanlegg i sitt slag, millioner kroner. Tveita borettslag: Tre 60-tallsblokker på 13 etasjer, 819 leiligheter, 3000 radiatorer og en gedigen varmesentral med effekt på tre ganger tre og en halv megawatt. Alt fra 1969. Innsparingspotensialet på fyringsutgiftene viste seg å være formidabelt da Enøk-ekspertene analyserte blokkene på Tveita. Så mye kunne spares at styret hadde problemer med å ta regnestykket seriøst. Merkes på regningen Innen 2014 skal anlegget ha betalt seg selv. Deretter blir fyringsutgiftene 5,5 millioner kroner lavere hvert år, eller 7000 kroner spart i hver eneste leilighet. – Det har vært mindre fokus på Enøk i borettslag enn i næringsbygg, men det er mye å hente, også i mindre borettslag, sier Bjørn Naustvik fra Akershus Enøk og Inneklima as. Han har utarbeidet prosjektene i Tveita borettslag. Naustvik skal også kutte regningen KRÅKA FÅR FRYSE: Vaktmester Ola Ravnkleven og André Brubakk ved ett av de tre blokkenes seks ventilasjonstårn. Ikke noe varme fra utlufta går til spille. Den går rett til gjenvinning. drastisk for borettslag med færre leiligheter. I et prosjekt består borettslaget av 17 lavblokker og et areal på 53.000 kvadratmeter. Fyringsutgiftene er planlagt redusert med 40 prosent. Trinn én gjennomført I vinter er første trinn av Enøk-planen gjennomført. Borettslaget har blitt et av landets mest moderne, i hvert fall hva gjelder fyring og energigjenvinning. Seks ventilasjonstårn med varmegjenvinnere troner på taket av de tre blokkene. I kjelleren er et topp moderne og Europas største CO2-varmepumpeanlegg. Lufta fra leilighetene for- later ikke blokka uten å ha strømmet gjennom ventila- ENORMT Å SPARE: Hittil har det vært mest fokus på næringsbygg og Enøk. – Borettslagene har enormt potensial for å spare, sier Bjørn Naustvik fra Akershus Enøk og Inneklima as. Fagbladet 2/2011 > 33 > fbaargang2011 fbseksjonSAM