Seksjonsleder Dyrepleiere på Facebook Fagforbundet for dyrepleiere og klinikkasistenter fikk sin egen Facebook-side i januar. Den vil ha oppdatert informasjon om problemstillinger for dyrepleiere og klinikkassistenter.    OT Hattfjelldal best på renholderdagen Hattfjelldal var best til å markere renholdernes dag, 6. desember 2010. Det mener Seksjon samferdsel og teknisk (SST) i Fagforbundet, som har gjennomgått en rekke beskrivelser av hvordan dagen ble markert rundt om i landet. I forbindelse med renholdernes dag i fjor utlyste seksjonen en konkurranse. De lokale foreningene ble oppfordret til å sende inn beskrivelse av hvordan de markerte renholdernes dag i sine kommuner og fagforeninger. Det kom inn en rekke tilbakemeldinger om gode markeringer som ga renholderne den oppmerksomheten de fortjener. Valget av beste markering falt på Fagforbundet Hattfjelldal og Hattfjelldal kommune. De feiret renholderne med lunsj og utdeling av nøkkelbånd for å markere renholderne som nøkkelpersoner. Premien var et sett med renholdsbøker.    OT Brannkvinner samles i Bergen Kvinner i brann- og redningstjenesten, både medlemmer og ikke-medlemmer, er invitert til seminar i Bergen 5. og 6. april. Bergen brannkorpsforening og Fagforbundet står bak seminaret, som vil bli avholdt på Bergen hovedbrannstasjon. Anne Hjort, brannsjef i Asker og Bærum brannvesen, innleder om kvinner i manns- dominerte yrker. Dessuten står utrykningskjøring, gjennomgang av aktuell hendelse og gruppearbeid på programmet. OT Sikrer like feierkrav 17. mars møtes medlemmer av prøvenemndene for feierfaget igjen. Da blir det en ny gjennomgang av retningslinjer for gjennomføring av praktisk prøve for feiere. Arbeidet ble påbegynt på den første feiernemndsamlinga i mars i fjor. Forut for fjorårets samling hadde faggruppa for feiere fått signaler om at de praktiske prøvene ble utført ulikt i de forskjellige kretsene. Derfor ønsket faggruppa å samle nemndmedlemmene for å diskutere retningslinjene. – Målet er å ha mest mulig like prøvenemnder og gjennomføring av prøver. Retningslinjer ble diskutert i fjor. I mellomtida har en gruppe med medlemmer fra fagprøvenemnder i hele landet jobbet videre. I år gjennomgår vi retningslinjene på nytt, sier leder for faggruppe feiere, Mona Larsen.    OT Illustrasjonsfoto: colourbox.com Trafikkbetjenter møtes i mai Trafikkbetjentene står foran en rekke utfordringer som kan påvirke deres hverdag: ny felles parkeringsregulering, innholdet i begrepet offentlig tjenestemann, nytt fagbrev og omstillingsprosesser. Dette blir temaene på trafikkbetjentkonferansen som avholdes i Oslo 25. og 26. mai. Mer informasjon og påmelding på www.fagforbundet.no/sst    OT Nei til organisert kriminalitet Seksjonen har ansvar for det yrkesfaglige arbeidet. Vi skal samle inn ideer basert på konkret kunnskap i alle yrkesgrupper for å foreslå bedre utdanning og opplæring. Vi må gjøre kommunevalgkampen til et spørsmål om kvalitet i offentlige tjenester. For oss er det en selvfølge at kvalitet i offentlige tjenester baseres på kompetansen til ansatte med trygge ansettelsesvilkår og anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi må dominere de politiske debattene med det selvfølgelige i at kvalitet forutsetter ordnede forhold og egenregi. Vi må fjerne enhver tvil om at forutsetningen for kvalitetsutvikling er at den som har ansvaret for tjenesten, også utfører den. Anbud, konkurranseutsetting, privatisering og leiefirmaer er en trussel mot kvalitet. Det er selve systemet, ikke bestillerkompetansen som undergraver kvaliteten på tjenestene. Vi får kommersielle Anbud, konkurranseutsetting, privatisering og leiefirmaer er en trussel mot kvalitet.» aktører som grovt sagt er totalt uinteressert i kvalitet, deres eneste ansvar er avkastning for sine eiere. Offentlige virksomheter som setter tjenester på anbud, tilrettelegger for grove brudd på arbeidsmiljøloven og økonomisk kriminalitet. Media slår opp enkeltsakene. I renovasjon har vi hatt RenoNorden og Askersaken. Tjenesten har i perioder ikke fungert, og de som har gjort jobbene, har vært på ulovlige korttidskontrakter, blitt betalt dårligere enn tariffavtalene. De har også jobbet ulovlig mye overtid. Med ny anbudsvinner på buss får vi hver gang perioder med innstilte eller sterkt forsinkete avganger, og sjåførene kjører ulovlig mye overtid. STEIN GULDBRANDSEN Det klages på kvaliteten på renhold, og det avsløres at bransjen har selskaper som unndrar moms og betaler svart. Lista kan gjøres lenger. Det er ikke bare slik at fagbrev for renholdere, renovatører og bussjåfører er uinteressant for de kommersielle aktørene. De motarbeider dem fordi det blir fordyrende i anbudskampen. Gjør kommunevalgkampen til en kamp for kvalitet i egenregi. 38 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM