Klar for ny runde i retten Sykepleier Aina Frantzen fortsetter kampen mot Tromsø kommune. Hun lar seg ikke skremme av at en tøff runde i tingretten endte med tap. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: ANITA ARNTZEN Saken mellom Aina Frantzen og Tromsø kommune er anket til Hålogaland lagmannsrett. Fagforbundet støtter Aina fullt ut i hennes kamp for oppreisning etter at hun har blitt psykisk ødelagt av mobbing på jobb. Aina Frantzen har vært borte fra yrkeslivet de siste fem årene. Psykiatrisk sakkyndige mener hun vil trenge to år på å legge saken bak seg, og sannsynlig ende som femti prosent varig ufør. Absurd dom Tingrettsdommer Unni Sandbukt satte både rapport og uttalelser fra psykiatrisk sakkyndige til side. Ifølge dommeren var sakkyndige å anse som subjektive. Det samme valgte hun å gjøre med samtlige vitneutsagn. I domsavsigelsen velger hun å tro at samtlige vitner hadde snakket med hverandre og koordinert sine uttalelser. Rettssaken gikk uten lekdommere. KJEMPER VIDERE: Ansatte i Tromsø kommune har opplevd en rekke utstøtingssaker ved enkelte av kommunens enheter. Aina Frantzen gikk til retten og tapte, men er klar for ankesaken. Tingrettsdommer avsa en dom som gikk helt og fullt i kommunens favør. – Dommen er rett og slett absurd, sier leder av Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen. Han beskriver resultatet fra tingretten som et grotesk uttrykk for småbyjustis. – Makt er lik rett. Den lokale dommeren har valgt minste motstands vei, mener Willumsen. Er ikke i tvil – Jeg vet hva jeg har opplevd, og jeg har mange med meg som har opplevd tilsvarende på samme arbeidsplass, sier Aina Frantzen. Dommen kom som et sjokk, men Frantzen tvilte aldri på at hun ville gå for anke. I januar kom klarsignalet fra Fagforbundet om at forbundet finansierer en ny runde i retten. – Nå bretter vi opp ermene og går på igjen. Jeg har ikke tvilt et sekund på at dommen må ankes, sier hun. Feil lovanvendelse Advokat Thomas Hansen anker saken til lagmannsretten og begrunner anken med at det er brukt feil bedømmelse av faktiske forhold og feil lovanvendelse. I anken legger han vekt på at dommeren har sett bort fra sakkyndiges vurdering, forklaring fra Frantzens fastlege og vitnet psykiater Knut Iversen. Hansen mener det er feil bevisdømmelse når deres faglige vurderinger av Frantzens legejournal blir satt til side for tingrettens egne tolkninger. I anken blir det også hevdet at tingretten har lagt feil lovanvendelse til grunn for å hevde at det ikke er påvist klanderverdig saksbehandling fra Tromsø kommunes side. Se også Fagbladets reportasjer fra Tromsø i nr. 10/2009 eller på fagbladet.no fbaargang2011 fbseksjonSAM