PROFITT: Berlin solgte 49,9 prosent av byens vannverk i 1999 til Veolia og RWE. Firmaene har tatt ut store fortjenester. I desember åpnet de et nytt pumpeverk i sentrum, men innbyggerne er misfornøyd med stadig økende vannpriser. syning til mer enn 100.000 kunder, må det i tillegg lyses ut i hele EU. Mens elverkene ble privatisert over hele Tyskland på 1990-tallet, ønsker mange kommuner og delstater nå å kjøpe dem tilbake. Diskusjoner om ulike former for rekommunalisering eller kommunalt deleierskap pågår nå i Dresden, Berlin, Stuttgart, Bielefeld, Darmstadt, Duisburg, Karlsruhe, Hannover, Nürnberg og andre steder. I mange kommuner er misnøyen med privateide elverk stor. En undersøkelse gjennomført av finansvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Leipzig viste at over 15 prosent av kommunene er misfornøyd. Dreier seg også om penger På energisiden tror imidlertid Verdi-sekretær Thomas Herbing at det også dreier seg om penger. Kommunene og delstatene har sittet på sidelinjen og sett at private selskaper tjener gode penger. – Jeg tror mange av kommunene heller vil ha disse inntektene selv, sier Herbing. Vannforsyning er et annet felt der privatiseringsbølgen slo kraftig inn. I lengre tid har det pågått en kamp om å rekommunalisere vannverket i Berlin (BWB). Etter at byregjeringen i Berlin i 1999 solgte 49,9 prosent av aksjene i BWB til Veolia og RWE, har det vært hevdet at vannet i Berlin er blant det dyreste i hele Tyskland. Byregjeringen valgte også å hemmeligstemple salgskontrakten. Dermed har påstander og spekulasjoner rundt privatiseringen florert. Underskriftskampanje I fjor høst pågikk det en underskriftsaksjon for å få en folkeavstemning om offentliggjøring av salgskontrakten fra 1999. Omtrent samtidig med at aksjonen hadde samlet nok VERKEN ELLER: Thomas Herbing i Tysklands nest største fagforbund, Verdi, mener at privat drift mange steder verken er billigere eller bedre enn når kommunene utfører oppgavene. > Fagbladet 2/2011 > 47 fbaargang2011 fbseksjonSAM