Uriks: Fra privat til offentlig Vellykkede eksempler Freiburg og Dortmund har rekommunalisert rengjøringen av kommunale bygg (utvendig og inne). I Freiburg var de private billigere, men det oppsto stadig irritasjon over dårlig kvalitet på arbeidet. Etter at kommunen igjen har overtatt eget renhold, og lagt helt nye driftsplaner, regner de med å spare 800.000 euro i året. Også i Dortmund var irritasjonen stor over kvaliteten på det private renholdet. Kommunalt utført renhold er litt dyrere, men de velger likevel den løsningen. I Saarbrücken ble renovasjon, gaterenhold og kloakk privatisert i 2003, men utviklet seg til en finansiell katastrofe. Byen har nå tilbakeført oppgavene til kommunale bedrifter. I Hannover er bygningskontrollen igjen på kommunale hender, og kommunene SoltauFallingbostel i Niedersachsen, med 140.000 innbyggere, har rekommunalisert renovasjonstjenesten. En rekke andre eksempler fins, som ambulansetjenesten i Kreis Heinsberg. DYRT OG DÅRLIG: Store deler av snøbrøytingen i tyske byer er satt ut til private. Kvaliteten er dårlig, og publikum klager. underskrifter til å kunne kreve folkeavstemning, ble alle dokumenter lekket og offentliggjort på nettsidene til Berlin-avisen taz. Folkeavstemning ble det likevel den 13. februar, for i loven står det at dersom sju prosent av de stemmeberettigede støtter kravet om folkeavstemning, så må det avholdes. Likevel kommunalt vann? Tilhengerne av folkeavstemning, det såkalte Berliner Wassertisch, mener at folkeavstemningen ikke er overflødig, selv om det ikke er så mye å stemme over lenger når det gjelder åpenhet. De peker på at offentliggjøring av salgskontrakten, som blant annet sikrer de private selskapene minimum ti prosent profitt årlig, vil lede til debatt om full rekommunalisering av vannverket. Det blir imidlertid et politisk spørsmål, og kan komme i forgrunnen ved valgene på nytt senat og byregjering i Berlin i september. Den regjerende overborgermester Klaus Wowereit (SPD) avviste riktignok i første omgang enhver tanke om rekommunalisering med henvisning til at byen ikke har penger, men etter hvert har kravene om rekommunalisering av offentlige bedrifter økt i styrke internt i det sosialdemokratiske partiet. Dessuten sitter Wowereit i regjeringskoalisjon med venstresosialistene Die Linke, og disse går for rekommunalisering nesten uansett hva det gjelder. Kollektivsystemet I vinter har det igjen blusset opp en diskusjon om å rekommunalisere S-Bahn, som er ryggraden i Berlins kollektivsystem. S-Bahn ble i sin tid solgt til det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn, men Deutsche Bahn har planer om børsgang og privatisering, og har de siste årene gjennomført beinharde sparetiltak for å «gjøre seg lekker» forut for en mulig børsnotering. De siste par årene har selskapet levert overskudd til sine statlige eiere på over fire milliarder kroner per år. Kritikerne hevder at denne sparepolitikken er årsaken til de katastrofale tilstandene på kollektivnettet i Berlin i vinter, og krever at byen kjøper det hele tilbake. Avgjørende valg Fra fagbevegelsen og fra ansatterepresentanter kommer det kritikk fordi mange forutså flere av de problemene som har fulgt i privatiseringens kjølvann. Det fins allerede en rekke eksempler på vellykkede rekommunaliseringer. Og selv SPD-lederen i Berlin, Michael Müller, innser at ikke alt lar seg løse med private ordninger. «Vi har lært at private ikke per se kan gjøre alt bedre,» sier Müller. Mye vil avgjøres etter valgene i september. 48 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM