Helse og sosial Innhold 8    TEMA: Yrkesskade 16    Lønnsløft etter Adecco-skandalen 20    PORTRETTET: Matdronninga 26    Svensk glede over norsk suksess 27–42    HELSE OG SOSIAL 44    FOTOREPORTASJEN: Ingeniør i havgapet 50    En flyktning krysser sitt spor 58    Valgte en omvei for å føde FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 40    FOKUS: Gammel og sprek 42 Seksjonslederen 53 Debatt 56    GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 60 Oss 62 Kryssord 63    Sudoku og Quiz 65    Tilbakeblikk og Petit 66    ETTER JOBB: Meisler fram former 68    EN AV OSS: Våker over skjøre liv 30 Velvære med fjernkontroll Et elektronisk vendelaken gjør hverdagen mer behagelig for både pleier og pasient. Lakensystemet er lite utbredt, men på Gjøvik har hjelpepleier Bjørn Gallefoss stor glede av hjelpemiddelet. 20 Ekte vare Matdronning, suksessforfatter og tv-stjerne er noen av merkelappene som klistres på Ingrid Espelid Hovig. Selv kaller hun seg helst husstellærer. I sitt 87. år jobber hun fortsatt for fullt fra morgen til kveld. Vil lære mer 32 Hjemmetjenesten samarbeider med forskningsmiljøet slik undervisningssykehjemmene har gjort i flere år. Ansatte i Grimstad blir oppfordret til å delta på kurs og videreutdanning. 90 ansatte i pleiesektoren har tatt Demensomsorgens ABC. Tre fagarbeidere i hjemmetjenesten har også tatt videreutdanning i geriatri. 8 Kvinnehelsa ofres Selv om skyhøye 80 prosent av helsearbeidere blir uføre, nektes de samme sikkerhetsnett og erstatning som asfaltarbeidere. Kvinner ofres når de diskriminerende lovene ikke blir endret. Livskvalitet er viktigst 38 Professor Erik Fosse firer ikke. Medisinskfaglige argumenter må veie tyngre enn hensynet til arbeidsplasser og distriktspolitikk i utviklingen av helsevesenet. Adecco-skandalen 16 Adecco-skandalen gjorde at Kristine Jelstrup Thomsen (t.v.) og Bente Stokker Knutsen i Oppegård kunne lose Fagforbundets medlemmer ved Greverud sykehjem over i kommunal virksomhet. Det fører blant annet til at mange av dem går kraftig opp i lønn. Eldre trenger aktivitet 40 Det er viktig at eldre mennesker er i bevegelse. Helse- og omsorgsarbeidere bør gjøre en innsasts her, mener fokusforfatter Astrid Bergland. 2 > Fagbladet 3/2011 Foto: Bjørn Lien ISSN 0809-9251 Foto: Per Flakstad Foto: Werner Juvik Foto: André Pedersen fbaargang2011 fbseksjonHEL