Har du vinnerlykke? Logger du deg på Fagforbundets medlemsportal, har du sjansen til å vinne både iPhone og gavekort. På www.fagforbundet.no finner du en liten quiz, og alle som svarer på spørsmålene, er med i trekningen av ti Iphoner. Blant medlemmer som er registrert med e-postadresse i medlemsportalen trekker Fagbladet for hver utgave et utvalg på 1000 medlemmer som inviteres til å delta i en leserundersøkelse. Vinneren får et gavekort på 2000 kroner. Vinner i den første leserundersøkelsen ble André Kjellstrup, ITkonsulent i Tromsø kommune.    SH NYTTIG INFORMASJON: Øverst på www.fagforbundet.no kan du logge deg inn på medlemsportalen. Kronprins Haakon stiller opp for Norsk Folkehjelp GOD OFFENTLIG SEKTOR: Petter H. Brubakk fra NHO (t.h.) var enig med Jan Davidsen i at det trengs en god offentlig sektor i Norge. Til venstre utspørrer Kari Anne Moe. – Trenger en god offentlig sektor Fagforbundets leder Jan Davidsen ser gjerne at det offentlige samarbeider godt med privat næringsliv. Men ikke på den måten som de siste ukenes avsløringer viser at Adecco har gjort. Både Davidsen og Petter H. Brubakk, som er leder for NHO næringspolitikk, var skjønt enige om at det verken er det offentlige alene eller bare det private næringslivet som skal sikre framtidas nordmenn god levestandard og et godt velferdstilbud. Begge er gjensidig avhengig av hverandre. De møttes på scenen under årskonferansen til Manifest senter for samfunnsanalyse. – Vi må ha et samspill, der det offentlige legger til rette for at næringslivet kan etablere seg og utvikle seg. Det offentlig må også bidra til at bedrifter og selskaper kan utvikle produksjonen sin, og ikke bare selge råvarer eller sende dem av gårde for videreforedling andre steder, men sørger for at de skaper verdier og arbeidsplasser der de kommer fra, sa Davidsen. – Men et slikt samarbeid skal ikke bestå i at private selskaper overtar offentlige oppgaver gjennom å presse lønna og arbeidsbetingelsene ned på ulovlig og helt uanstendig vis, slik vi har fått avslørt de siste dagene, understreket han. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Kronprins Haakon har sagt ja til å være høy beskytter for årets tv-aksjon som skal gi penger til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber. Norsk Folkehjelp driver et omfattende arbeid med å rydde miner og klasebomber i Europa, Afrika og Asia. Ett av prosjektene deres er i Laos der de samarbeider med Fagforbundet om å sette opp egne team av kvinnelige eksplosivryddere som kombinerer dette med egen utdanning. Dette er et av Fagforbundets fire store solidaritetsprosjekter i samarbeid med Norsk Folkehjelp som ble lansert under forbundets landsmøte i 2009. Tv-aksjonen i NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige med å organisere innsamlingen. Målet er at 100.000 bøssebærer skal besøke samtlige husstander i Norge i løpet av to timer søndag 23. oktober. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 3/2011 > 5 FJERNER MINER: Årets tv-aksjon skal gi penger til Norsk Folkehjelps arbeid med å fjerne miner og klasebomber. Foto: Walter Andersson fbaargang2011 fbseksjonHEL