ˇ€‹ ˇ€‹ I mai 2010 skrev Fagbladet om at ansatte ved Ammerudlunden sykehjem jobbet doble vakter uten overtidsbetaling. Sykehjemmet drives av Adecco. ˇ€‹ ˇ€‹ Sykehjemsetatens fagforening tok opp forholdene med både Adecco og sykehjemsetaten i Oslo kommune uten å komme noen vei. I et leserinnlegg i Fagbladet hevdet Adecco-direktør Bård Kristiansen at ingen av de ansatte ved Ammerudlunden kjente seg igjen i Fagbladets beskrivelse. ˇ€‹ ˇ€‹ Da NRK dokumenterte grove brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser i februar, ble det fart i saken. 22. februar brøt Oslo kommune kontrakten med Adecco om drift av Ammerudlunden sykehjem og overførte driften til det kommunale foretaket Oslo Omsorg KF. ˇ€‹ ˇ€‹ I kjølvannet av avsløringene ved av Ammerudlunden har det kommet for dagen liknende forhold også ved de Adecco-drevne sykehjemmene Midtåsenhjemmet i Oslo og Greverud sykehjem i Oppegård. ˇ€‹ˇ€‹ 24. februar vedtok formannskapet i Oppegård kommune å bryte kontrakten med Adecco om drift av Greverud sykehjem. Ifølge rådmann Harald Toft har ansatte ved sykehjemmet jobbet opptil 21,5 timer i døgnet i enkelttilfeller og opptil 20 dager i strekk uten fridager. Rådmannen mener kommunen aktivt er blitt ført bak lyset av Adecco Helse. ˇ€‹ ˇ€‹ 23. februar sa direktør Bård Kristiansen i Adecco Helse opp sin stilling. Han innrømmet at han hadde kjent til forholdene ved sykehjemmene i Oslo og Oppegård i lang tid. ˇ€‹ ˇ€‹ 25. februar beslutter Arbeidstilsynet i Oslo å politianmelde Adecco Helse for grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. ˇ€‹ ˇ€‹ De seks Grenland-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Drangedal, Kragerø og Siljan kommer ikke til å forlenge sine avtaler med Adecco når de går ut 7. april. ˇ€‹ ˇ€‹ I Klæbu i Sør-Trøndelag er det påvist brudd på arbeidsmiljøloven ved det Adecco-drevne sykehjemmet. Kommunen avventer Arbeidstilsynets rapport før det blir bestemt om avtalen med selskapet skal sies opp. ˇ€‹ ˇ€‹ I mars startet Arbeidstilsynet en stor aksjon i bemanningsbransjen.  Vi venter å finne regelbrudd, men vil ikke forhåndsdømme noen, sa direktør Ingrid Finboe Svendsen til Dagsavisen. Aksjonen gjelder i første omgang helsesektoren, men også renholdsbransjen, restaurantbransjen og byggebransjen skal undersøkes. Da Oppegård kommune overtok driften av Greverud sykehjem 16. mars, fikk flere av de ansatte et lønnsløft som de knapt kunne drømt om. Tekst og foto: PER FLAKSTAD AssistentBenteFinbråtensmileralltidtilbåde kolleger og beboere på Greverud sykehjem. Nå har hun grunn til å smile ekstra bredt. Når kommunen har overtatt driften, går hun over på avtalen som Oppegård har med kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS. Dermed fyker hun opp fra 142 kroner i timelønn til 168,58, som er satsen for en ansatt med over 20 års ansiennitet, men uten formell kompetanse. I tillegg øker ulempetillegget på kvelden med mellom 12 og 23 kroner timen, mens ulempetillegget i helgene øker med 11 kroner timen. Også det hjelper godt på for Bente som har en 80 prosents stilling med en kveldsvakt i uka og vakt hver tredje helg. Mer rettferdig lønnssystem  Dette er veldig deilig for meg, sier Bente. Hun har tidligere jobbet doble vakter når det har vært nødvendig ved sykdom og liknende, men syns hun er blitt litt for gammel til det. Nå går hun i en ryddig turnus. Hun visste at noen jobbet veldig mye, men ante ikke omfanget av ulovlig arbeidstid ved sykehjemmet før det ble avslørt i mediene. En annen som kommer til å få vesentlig mer inn på lønnskontoen hver måned, er Ingvild Frogner. Hun er for tida sykmeldt på grunn av et lårhalsbrudd, men når hun er tilbake i jobb på et kommunalt drevet sykehjem, har hun gått opp fra 156 kroner til 184,34 kroner timen i grunnlønn. Ingvild jobber mye kvelds- og helgevakter, og med en ny KS-tariff vil hun også få høyere tillegg for disse vaktene.  Jeg har i flere år ment at vi hadde et urettferdig og individuelt lønnssystem ved sykehjemmet, med betydelige forskjeller mellom de ansatte. Dette har vært til stor frustrasjon for meg, men når jeg tok det opp med ledelsen på sykehjemmet, fikk jeg beskjed om at det i blant kunne være sunt å skifte beite..., forteller hun.  Nå gleder jeg meg over at vi får et mer åpent og 16 > Fagbladet 3/2011 MER å RUTTE MED: Bente Finbråten går kraftig opp i lønn og vakttillegg når Oppegård kommune overtar Greverud sykehjem. fbaargang2011 fbseksjonHEL