En arbeidstidsforkorting er bra for folkehelsa og bra for samfunnet.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Godt for både pleier og pasient Et elektrisk lakensystem sparer helsa til pleiere som må snu sengeliggende pasienter, og pasientene får bedre velvære ved at lakenet aldri blir skrukkete. Side 30 ˇ€‹ Teknologien styrer Professor Erik Fosse mener de viktigste endringene i helsesektoren skjer uten vedtak. Teknologiske muligheter fører til store investeringer. Disse kan ikke forsvares uten sentralisering. Side 38 ˇ€‹ Aktivitet og helse Eldre mennesker kan få stor helsegevinst av fysisk aktivitet, skriver professor Astrid Bergland i fokusartikkelen. Side 40 God tid og kjente fjes Janne Flaath jobber i hjemmetjenesten i Grimstad. Hun arbeider hjemme hos flere brukere med demens, og trenger god tid for å trygge nye brukere. For brukere med demens er det viktig at de får besøk av færrest mulig hjelpere. Side 32 Fagbladet 3/2011 > 27 Foto: Eva Kylland fbaargang2011 fbseksjonHEL