Helse og sosial Årets arbeidsgiver Fagforbundets pris til årets arbeidsgiver på sykehus gikk til Barneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen for Klem-prosjektet. Britt Skådberg var stolt, glad og overrasket da hun mottok prisen som årets arbeidsgiver 2011. Klinikksjefen og Barneklinikken i Helse Bergen fikk prisen for sin innsats i Klem-prosjektet (se Fagbladet nr. 11/2010). Skådberg mottok prisen sammen med avdelingstillits- valgt Eva Lill Coyle. Klinikkdirektøren understreket i sin takketale at en slik suksess er avhengig av en ledergruppe som brenner for sine ansatte, og medarbeidere som brenner for å gjøre en god jobb for pasientene. – Jeg har derfor lyst å takke alle medarbeiderne på klinikken, sa hun. Skådberg sa at barneklinikken er i ferd med å gjennomføre et utviklingsarbeid som gjør dem i stand til å stå i endringsprosesser. Prisen består av et bilde og 25.000 kroner. Det er første gang Fagforbundet deler ut denne prisen. Geir Mosti, som leder juryen, sier at kriteriene for å bli vurdert som kandidat, er innsats for godt arbeidsmiljø og Jeg har lyst å takke alle medarbeiderne på klinikken. BRITT SKÅDBERG medarbeiderinnflytelse, samt innsats for at rett person kommer på rett plass og tverrfaglig samarbeid. Årets arbeidsgiver 2010 ble overrakt på Fagforbundets sykehuskonferanse på Værnes utenfor Trondheim. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN BLOMSTER TIL BERGEN: Britt Skådberg og Eva Lill Coyle fikk blomster, bilde og diplom av Geir Mosti for sin innsats i Klem-prosjektet i Helse Vest. unge og voksne med lærevansker. – Sex er fremdeles tabubelagt når det er snakk om mennesker med kognitiv svikt, sier Gerd Hilde Lunde, høgskolelektor ved HiA. Dermed blir de som tar ansvar for brukernes seksuelle helse ofte alene om det på sin arbeidsplass. Vakttelefon for fosterforeldre Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) i region nord har opprettet en vakttelefon for alle fosterforeldre i Nord-Norge. Alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akuttsituasjon, kan ringe 466 15 900 utenfor ordinær arbeidstid. Les mer på nesna.kommune.no    KES De som er ansatt for å støtte mennesker med utviklingshemning, mangler ofte kompetanse i seksuelle spørsmål. Høgskolen i Akershus (HiA) har derfor utviklet tilbud om videreutdanning for alle som arbeider med barn, Lunde understreker at normal utvikling inkluderer seksualitet. Hun mener derfor at alle som møter mennesker med spesielle opplæringsbehov, trenger kunnskap om normalutvikling og skjevutvikling for å kunne veilede brukerne. Deltidsstudiet, som går over to semestre med tre samlinger på inntil fire dager, gir 15 studiepoeng. Opptakskrav er 3-årig helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning. Søkere over 25 år kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Se Fagbladet nr. 1/2011 om kurs for ansatte med fagutdanning. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 3/2011 Sex hele livet fbaargang2011 fbseksjonHEL