Arbeidsmiljøpris til Stryn Reduserte tjenester Private leverandører skårer høyere enn Oslo kommune hos brukere av hjemmetjenestene. De er ifølge en brukerundersøkelse mer fleksible, mer presise og bedre til å informere. Roger Dehlin, Fagforbundet Oslo, har selv erfaring fra hjemmetjenesten i hovedstaden. Han mener hovedgrunnen til at kommunen ikke oppfattes som bedre, er at antall ansatte er halvert i løpet av de siste 20 årene. – Da jeg arbeidet i bydel St. Hanshaugen fra 1995, var vi 90 ansatte. Nå er det 20 ansatte, og det uten at tallet på brukere har gått ned, sier han. Dehlin sier denne utviklingen har vært mulig fordi vedtakene er endret. – Folk får hjelp til færre tjenester, og de ansatte har mindre tid til hvert vedtak. – De private har dessuten mulighet til å tilby tjenester som kommunens ansatte ikke har lov til å utføre. De private kan for eksempel pusse vinduer og handle for brukerne, sier Dehlin. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Stryn kommune er vinnar av KLPs arbeidsmiljøpris 2010. Dei fekk prisen for nærvereprosjektet ved Stryn omsorgssenter. Sjukefråveret ved Stryn omsorgssenter er redusert frå 12 til 5 prosent på to år. Arne Spilde, leiar i Fagforbundet i Stryn og Hornindal og hovudtillitsvald i Stryn, har vore med i prosjektgruppa som skulle betre arbeidsmiljøet og auke nærveret. Han fortel at kommunen er ein IA-bedrift, men at dei ikkje hadde nytta dei moglegheitene som følgjer det å vere ein inkluderande arbeidsplass. Prosjektgruppa kartla sjukefråveret og intervjua mange av dei langtidssjukemelde. – Dei som var sjukmelde, sakna å ha ein fast kontaktperson på arbeidsplassen. Vi fann ut at næraste leiar er rett person, fortel Spilde. Alle leiarane har sidan blitt kursa i korleis dei kan møte sjukmelde på ein trygg måte, og dei har fått betre oversikt over kva for tiltak som fins. Kommunen har og utarbeidd ein foldar med informasjon om rutinar for oppfølging av sjukmelde i kommunen. Denne får dei tilsette når dei leverer ei sjukmelding. Tunge løft er grunnen til mange Gull til Kongsberg Christian Andersen Holden og Dag Rasmussen, Vestre Viken HF, er Norges beste institusjonskokker. Norgesmesterskapet ble arrangert i forbindelse med Smak 2011 i februar. Oppgaven til de seks deltakerlagene var å tilberede lunsj og middag med dessert til 12 pasienter på en allmennpsykiatrisk sengepost. Fire av dem skulle ha PRIS FOR FRAMGANG: Arne Spilde møtte Ingrid Eikenes og Knut Leirgulen, tillitsvald og hovudverneombod, på Stryn då omsorgssenteret fekk arbeidsmiljøprisen. kroniske lidingar mellom tilsette i pleie og omsorg. Seks tilsette ved omsorgssenteret har difor fått opplæring som instruktørar i for- En jobb for deg? Sykehjemsetaten i Oslo kommune har vært på Langerud sykehjem og laget en film om ulike arbeidsmuligheter. De ansatte viser og forteller hva de setter størst pris på ved arbeidet, og det er langt mer enn bleieskift. Det er også sang, laktovegetarisk kost. Dagsmenyen skal ikke koste mer enn kr. 55 per porsjon for alle måltidene.    KES flyttingsteknikk slik at alle som arbeider i pleie no blir kursa i dette. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN tv-spill og bursdagsfeiring. Målet er å vise ungdom at det å jobbe på sykehjem er meningsfullt, utfordrende og gir gode utviklingsmuligheter. Du kan se filmen på sykehjemsetaten.oslo.kommune.no KES Fagbladet 3/2011 > 29 Foto: Smak 2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL