Pleier med fjernkontroll Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: BJØRN LIEN Hjelpepleier Bjørn Gallefoss er en hyppig gjest på soverommet til Aase og Helge Sveen. Som ansatt i hjemmetjenesten er han blant pleierne som jevnlig frekventerer Biri-familiens hjem for å bistå Aase Sveen med personlig stell. Selv har han perioder med dårlig rygg, og er derfor ekstra takknemlig for gode hjelpemidler. – For meg har det vært veldig viktig at hjelpemiddelsentralen har innvilget søknaden om elektrisk vendelaken til blant andre Aase, sier Gallefoss. Sparer ryggen Bjørn Gallefoss, som har over ti års erfaring fra hjemmetjenesten i Gjøvik kommune, demonstrerer gladelig bruken av Vendlet. Det elektriske vendelakenet består av en trommel på hver langside av senga og et laken som dras fra den ene sida til den andre med motorkraft. Pleieren bruker ikke andre muskler enn det som trengs for å trykke på en fjernkontroll, for eksempel når han skal feste pasienten i selen til takheisen. Mens Aase Sveen ligger på ryggen i senga, trykker pleieren på fjernkontrollen. Den ene trommelen går rundt og drar lakenet til seg. Dermed rulles pasienten over på sida, og Gallefoss kan legge selen under henne før hun blir kjørt tilbake til ryggleie. – Når vi ikke behøver å bruke muskelkraft for å snu pasienten, sparer vi ryggen, Et elektrisk lakensystem kan spare pleierens kropp. En fjernkontroll styrer lakenet slik at pasienten blir snudd. Pasienten ligger godt på slett laken, og risikoen for liggesår er liten. SLETT LAKEN: – For pasienter med følsom hud er det viktig at lakenet aldri får en skrukk, sier Bjørn Gallefoss. sier Gallefoss. Han legger til at systemet gjør det mulig for én pleier å stelle tunge pasienter som ellers hadde krevd to pleiere. Mer selvhjulpen Vendlet kan monteres til de fleste sykesenger. Disse kan pleieren regulere høyden på. Når tromlene ikke er i bruk, kan de senkes slik at de ikke står i veien for pleieren. Ergoterapeuten Kristin Kinge har ukentlig kontakt med Aase Sveen. Som kommunalt ansatt ergoterapeut har hun oppmerksomheten rettet mot både ansatte og brukere. Kinge ser at det elektriske lakensystemet gjør det lettere for pleierne å finne en god arbeidsstilling. – Vendlet er også så enkelt å håndtere at en del brukere kan snu seg selv, eller pårørende kan hjelpe til hvis pasienten ikke har kraft nok i hendene til å bruke fjernkontrollen. Mange ønsker ikke besøk av hjemmetjenesten om natta, og med dette systemet slipper de det, sier Kinge. Sparer plass Aase og Helge Sveen bekrefter at de ikke behøver hjelp om morgenen for at hun skal få i seg dagens første medisiner. Aases mann senker tromlene, slakker litt på lakenet og kjører opp hjertebrettet slik at hun kan sitte og skylle ned tablettene. En annen fordel for ekteparet er at sykesenga ikke trenger noen friplass på sidene. Den kan stå helt inntil ektefellens 30 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL