seng, og hindrer derfor ikke de to i å ha fysisk kontakt. Forebygger sår Bjørn Gallefoss er like opptatt av pasientens ve og vel som av sin egen helse. For ham er kanskje det største fortrinnet med Vendlet at brukeren opplever større verdighet. – Den sparer pasientene for vår hersing med kroppen deres, forklarer han litt spøkefullt. Han mener bestemt at pasienten blir behandlet mer skånsomt og behagelig ved bruk av det elektriske vendelakenet sammenliknet med andre snulaken. En annen fordel er at lakenet alltid ligger helt jevnt. – Blir lakenet skrukkete, kan en følsom kropp fort få smertefulle liggesår, sier hjelpepleieren. Systemet virker dessuten forebyggende i forhold til trykksår fordi det er så enkelt å endre pasientens stilling. Dermed blir han eller hun oftere snudd. Lite utbredt Ergoterapeuten i Gjøvik er overbevist om at langt flere hjemmeboende brukere og sykehjemspasienter burde hatt dette hjelpemiddelet. – Vendlet er ikke så utbredt, men etter min mening er det ett av de viktigste tekniske hjelpemidlene vi har for mennesker med betydelig grad av bevegelseshemning og stort bistandsbehov, sier Kristin Kinge. Siden det elektriske lakensystemet ikke er så godt kjent, er det for eksempel ikke mange saksbehandlere på hjelpemiddelsentralene som har solid kunnskap om produktet. – Derfor er det så viktig at ergoterapeuten sender en omfattende og grundig begrun- KROPPSKONTAKT: Aase Sveen og Bjørn Gallefoss er enige om at kroppskontakt er bra selv om det er godt å bli snudd ved hjelp av en fjernkontroll i stedet for rå muskelkraft. nelse for anskaffelsen når han eller hun søker om lakensystemet til en bruker. Bjørn Gallefoss har en svigermor som har hatt stor betydning for at dette hjelpemidlet nå brukes i flere hjem. Hun stelte to funksjonshemmede sønner i mange år, og oppdaget Vendlet allerede i 1986. – Hun skjønte det fra dag én at dette var et viktig hjelpemiddel, og siden har hun stått på for at flere skal få dette vendelakenet som betyr lettere og behageligere stell både for bruker og pleier. Hjemmetjenesten i Gjøvik har brukt Vendlet siden 2009. Gallefoss og Kinge understreker at systemet krever grundig opplæring av pleiepersonalet. Fagbladet 3/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonHEL