Kurs Fagbrev eller fagskoleutdanning? Vi gjør det mulig for deg å kombinere jobb og utdanning gjennom fleksible utdanningsmodeller. Fagbrevutdanning innenfor: • Helsefagarbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Salg, service og sikkerhet Fagskoleutdanning innenfor: • Kreftomsorg og lindrende pleie • Eldreomsorg Oppstart høsten 2011. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider, www.nrs.tm.no Ta kontakt for ytterligere opplysninger på telefon 35 02 78 60 KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger F UTDANNINGSTILBUD FAGSKOLE Demensomsorg og alderspsykiatri • For helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/hjelpepleiere • Fleksibel og nettbasert • Praksis på egen arbeidsplass • Deltidsutdanning over 2 år • Godkjent av NOKUT Opptak fra 1. mars. Fortløpende opptak fram til 1. mai. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger på telefon 33 34 19 50 FAGSKOLEUTDANNING INNEN HELSE- og SOSIALFAG ved Kristiansund videregående skole og fagskole Få økt kompetanse, mer innflytelse og nye utfordringer Helse- og sosialfag innen psykisk helsearbeid • Inntakskrav er fagbrev eller 5 års relevant yrkespraksis. • Deltid over 2 år med skole én dag hver uke. • Skolestart august 2011 • Søknadsfrist 15. april 2011 på www.vigo.no For nærmere opplysninger, ta kontakt med: Kristiansund videregående skole Fagskolen Tlf. 71 57 05 00 www.krsund.vgs.no K KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 w 36 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL