OSLO | PORSGRUNN | GJØVIK | FREDRIKSTAD | HORTEN | KONGSBERG Vi utdanner mennesker Norge trenger! Send SMS FAG til 2223 og få tilsendt gratis brosjyre, eller besøk oss på www.fagskolene.no LENGE SIDEN DU LÆRTE NOE NYTT? I alle fag kan det som er godkjent kunnskap den ene dagen, være noe helt annet den neste. Fagskolene på Østlandet holder deg oppdatert i yrker som stadig er i endring. Vi tilbyr blant annet studier i innen helseadministrasjon, psykisk helsearbeid, tverrfaglig miljøarbeid og kreftomsorg. fbaargang2011 fbseksjonHEL