Sentralisering er best for de sykeste Erik Fosse frykter at pasienter vil bli skadelidende om hensynet til arbeidsplasser og distriktspolitikk skal avgjøre syke- husstrukturen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Les mer fra Fagforbundets sykehuskonferanse påside28ogpå www.fagbladet.no – Min solidaritet vil alltid gå til de sykeste pasientene. Ikke til lokalsamfunn eller til sysselsettingen. Men så er jeg heldigvis ikke politiker. Erik Fosse fikk ri sine kjepphester på Fagforbundets sykehuskonferanse 2011. Han tok turen 20 år tilbake i tid, da pasientene lå på sykehus til de kunne reise hjem og klare seg selv. Til i dag da pasienter blir definert som utskrivningsklare selv om de verken kan gå eller stå. Framskritt og sentralisering En av Erik Fosses kjepphester er at den teknologiske utviklingen tvinger fram masseproduksjon og sentralisering. Avansert medisinsk utstyr krever store investeringer som bare kan forsvares ved hyppig bruk. Dermed vil den medisinske behandlingen bli konsentrert på de sykehusene som har mest moderne utstyr. Andre sykehus må sende pasientene bort. Derfor vil sentraliseringen av sykehusfunksjoner fortsette, uavhengig av politiske vedtak. Investering i teknologi er begrunnet i ønsket om stadig økt kvalitet på den medisinske behandlingen. Derfor er det ifølge Erik Fosse verken realistisk eller ønskelig med en uendret sykehusstruktur. Retten til et kortere liv – Den teknologiske utviklingen tvinger fram sentralisering. Små sykehus kan ikke levere det samme produktet og like gode resultater som de store, mener han. Fosse konkluderer med at demonstrasjonene for å bevare lokalsykehusene derfor også er fakkeltog for retten til et kortere liv. Og han savner en modell for styring som kan skjære gjennom og ta medisinskfaglige hensyn tross sterkt lokalpolitisk press. Erik Fosse har gjennom sitt arbeid ved Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus, og ved sykehuset i Al-Shifa i Gaza opparbeidet seg en faglig og politisk autoritet som tillater ham å bære fram budskap som kan oppleves som både truende og provoserende. Ingen stiller spørsmål ved hans integritet og solidaritet med pasienter og ofre. Men alle får noe å tenke på etter en tur på hans kjepphester. 38 > Fagbladet 3/2011 Foto: Scanpix fbaargang2011 fbseksjonHEL