Oss Jubilanter på Toten Fagforbundet Vestre Toten avholdt årsmøte onsdag 26. januar der vi hedret Fagforbundets medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet og 40 års medlemskap i LO. 40-årsjubilantene Elevine Bjerke, Olga Engeroen og Ragnhild Solbakken var ikke til stede. Det var heller ikke 25-årsjubilantene Gro Arntzen, AnneMarie Dalheim, Siv Eriksen, Torunn Fosslien, Aud Pettersson, Karianne Steina, Bodil Sveum, Astri Helene Sørlien og Marit Thorvaldsen. Tekst: Morten Pettersbakken 40 ÅR I LO: Fra venstre: leder av Fagforbundet Vestre Toten Morten Pettersbakken sammen med jubilant Åse Nyhus og leder av Fagforbundet Oppland Svend Morten Voldsrud 40-ÅRS JUBILANTER: F.v. Julie Svendsen, Jostein Rød, Anne Marie Kjellevold, Kåre Fiveland og Signe Haugen 25-ÅRSJUBILANTER: F.v. Kari Langholm, Astrid Solheim, Anne Gerd Amdal og Marta Rødsås. Merkedryss i Sauda 17 jubilanter var invitert til årsmøtefesten i Fagforbundet Sauda – ti 25-årsjubilanter i Fagforbundet og sju 40-årsjubilanter i LO. Ni av disse deltok på jubileumsfesten. 40-årsjubilantene Gudrun Jensen og Modgunn Søndenå og 25-årsjubilantene Helene Langholm, Helene Haraldsen, Kristin Farkas, May Lis Einarson, Berit Undheim og Jorunn Grindheim var ikke til stede. Tekst: Wenche-Lill Frette 25 ÅR I FORBUNDET: Fra venstre: Mona Lerud Leirdal, Hilde Hoel, fylkesleder Svend Morten Voldsrud, Anne Karin Hagen, Gerd Karin Skjellerud, Toril Lønhaug, Astri Sandmo, Elin Stenberg og foreningsleder Morten Pettersbakken. Blomster og merker på Ringerike Fagforbundet Vestre Viken avd. 749 arrangerte medlemsmøte på Ringerike Sykehus der 40- og 25-årsjubilantene var invitert. Leder i fagforeningen, Gunn K. Johansen, delte ut merker, diplom og blomster. Av de inviterte møtte en som har vært medlem i LO i 40 år og seks som har vært medlem i forbundet i 25 år. Jubilantene er Greta Torsteinsen, Arne Sagløkken, Eli Pedersen, Torill Gomnes, Iren Erstad, Inger Borgen og Synnøve Aspholt. Tekst: Karen Remmen Olsen 60 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL