Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo JUBILANTER: F.v. 40-årsjubilant Thea Salltkjel og 25-årsjubilantene Solveig Vedvik, Else Marie Oksholen, Atrid Willams, Roald Svoren, Finn Melsether og Gunhild Eliassen. GJORT STAS PÅ: Medlem nr. 450 i Fagforbundet Vågsøy, Ingvill Sandøy (t.v.), fikk overrakt blomster og et gavekort på 500 kroner av leder Turid Strand. Jubileumsmarkering i Vågsøy Fagforbundet Vågsøy, avd. 239 har avholdt årsmøte med 70 medlemmer til stede. Årsmøtemiddagen samlet enda flere. Under årsmøtet ble det delt ut merke for 40 års medlemskap i LO og 25 års medlemskap i forbundet. Anna Liseth, Kåre Liseth, Bjørg Loen Refvik og Ingrid Vedvik var ikke til stede under utdelingen.    Tekst: Harald Ellingsen Fagforbundet Elverum avd. 163 har avholdt årsmøte der vi hedret seks trofaste medlemmer med LOs 40årsnål i gull og 17 medlemmer med Fagforbundets 25-årsnål i sølv. Foreningen hadde et hyggelig fullsatt årsmøte med middag, kaffe, kaker, utlodning og koselig samvær. Sittende foran med 40-årsnål og diplom er Jøran Øvre. Stående fra venstre Arne Willy Fossum, Astrid Thingstad, Reidun Lukashaugen, Jorunn Tvedt, Berit Jordet, Solfrid Palerud, Aud Jorid Warmdahl, Håvard Venstad og Geir Arne Grafsrønningen. Øvrige med 40-årsnål som ikke var til stede under markeringen var Ragnhild Dellerud, Susanna A. Zora Fjellvik, Eldbjørg Nilsen, Magnhild Silihagen og Berit Silkebækken. Heller ikke 25-årsjubilantene Åse Grafsrønningen, Hans Hammer, Ruth Holtmoen, Ingrid Kristiansen, Kari Aasen Rundberget, Grete Skjerve, Torill Synstad og Sissel S. Syversen var til stede. Tekst og foto: Tom Stensby Merkeutdeling Fagforbundet Kvæfjord avd. 417 hedret sine jubilanter på årsmøtet i januar. Her var det utdeling av 25-årsmerker, og et av våre trofaste medlemmer fikk 40-årsmerke som medlem av LO. Fra venstre Paula Rørnes, Vivian Berg Gamst, Siv Jorid Strand, Randi Lillehaug Johansen, Ingunn Børkeng Pedersen og Torstein Olstad. I forkant står 40-årsjubilanten Fridlaug Bendiksen.    Tekst: Siv Jorid Strand Heder i Namsos Fagforbundet Sykehuset Namsos avd. 336 hadde årsmøte med over 50 frammøtte. Foreningens leder gjennom de 20 siste årene, Ingegjerd Sand- berg, hadde frasagt seg gjenvalg. Hun ble hedret med gullmerke og diplom for sin lange innsats i Fagforbundet. I tillegg ble Willy Knobloch hedret for 40 års medlemskap i LO og Gerd Aglen for 25 år i forbundet. Tekst: Hege Trana Jubilanter i nord Fagforbundet Alstahaug og Leirfjord delte ut diplom, nål og blomst til sine 25-årsjubilanter i forbindelse med årsmøtet i slutten av januar. Fra venstre Birgith Ellingsen, Unni Mari Sørnes, Elly Margrethe Breimo og foreningsleder Dordy Mehl.    Tekst: Elsa Solvang Fagbladet 3/2011 > 61 Hedret trofaste medlemmer fbaargang2011 fbseksjonHEL