Kryssord MIDTLINJE AREAL DIFFUS AVSTAND AVTINT MARK BLOND KAN KROPP VÆRE SLØVSINN FJELLKJEDE I EUROPA BRIE SOSIAL RETTIGHET BRA PREP. FULLSTENDIG FAGFORBUND MANN BAK COGNACMERKE GROV FIL FUGL BRÅK KJENT VENSTREMANN FATTE BETLE DUK M.NAVN BEITE TRANG FUGE SVULM GRANNE KIVET AULA KOMPONIST HAGE TSARINA SURRER PÅK TANKE ANTE K.NAVN VELTALENDE DRETT FRI AM. GENERAL SUM FANDEN SYLINDER EDELGASS PINE DOKUMENT FUGL MUSE ONNEARBEID GEMYTT NØLER NEDBØR STIFTET 1887 KJEM. SYMB. KOLLE SA LEDD ARME REPTIL BELEGG MOTVILJE TVKANAL HÅLKE BLEST STRÅ SKJEBNEBESTEMT POPGRUPPE SKAMLØSE DOKTRINE RUGLET LIKE- LØNN ER DET VRIS FORRYKT STÅR FAGFORBUNDET BAK EN DALGLISH EN MUNK GRESSET UFULLENDT VERK LEGG PÅ YTE SENGEHALM RANTE LIKE JERNTID KRATT TANGE REKKE VRINSK PLUSS ODELSTINGSPRESIDENT FRA AP SVI © 2011 T. W-N. BILBY I USA VINNERE av kryssord nr. 12 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Thor Christian Eriksen 1782 Halden Aase Jensen 1791 Tistedal Dagrun Meltveit Røgnes 4130 Hjelmeland T F P R R A D I O R A S J O N V I Ø N S K E R G Å N E V N E S V A D A N M K I E L L E V I K A R D L A D R I S Ø R L E T E N M U N D E R V I S E K L I N E D U N A R V I K N R E N T R E N G A S S D U R J G I E D H E D R E M E N E R E E T T R E G Å R D I A R E F L I K T I N G L T E M P E L I O R V A I O N E P E I S E T D I T S L U J R Ø F I T V R E D E N K I L O V E S A A S Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 1. april! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? 62 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL