Siden sist Første Åge- stipend Da Åge Aleksandersen fikk LOs hederspris i 2009, valgte han å la pengene gå til en stipendordning for unge musikere i Nicaragua. I februar fikk Carlos Ernesto Bermúdez Estrada det første stipendet. Den unge musikeren fra Nicaragua fikk stipendet under et representantskapsmøte i LO. Carlos Ernesto Bermúdez Estrada (26) ble presentert med Åges datter Line Sofie som tolk. Carlos har spilt gitar siden han var tolv, og jobber i Nicaraguas finansdepartement ved siden av å være svært aktiv i det lokale musikk- og kulturlivet. Han takket alle for invitasjonen til LOs representantskap og spesielt Åge Aleksandersen for at han donerte sine prispenger til et stipendfond. Han kvitterte for stipendet med en nicaraguansk folkemelodi, og til slutt framførte han en spansk versjon av Åges «Akkurat no» sammen med Åge og Line Sofie. I tillegg til pengene Åge Aleksandersen donerte fra hedersprisen, har LO og Fagforbundet lagt ytterligere 50.000 kroner hver i stipendfondet som blir administrert av AOF. Fagforbundet er også med i et kulturskoleprosjekt i Nicaragua. Tekst: ODD ARNE OLAFSEN/LO-Media Vant fast ansettelse Ti ansatte i Eidskog kommune i Hedmark har fått faste ansettelser etter at Fagforbundet tok opp saken dere. En av dem måtte helt til Glåmdal tingrett før saken ble avgjort. Men der ble det fullt gjennomslag, og i tillegg til fast stilling, fikk hun også tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og oppreisning for tort og svie, forteller hovedtillitsvalgt Odd Sverre Jahren. Fire av de ti fikk raskt fast stilling. For fem av dem løste det seg under en rettsmekling, mens én altså måtte helt til tingretten.    PF – Politikerne kan kreve ryddige forhold – Kommunen kan ikke kreve at selskaper som konkurrerer om offentlige oppdrag skal ha tariffavtale, mener byrådet i Oslo, og får støtte fra LOs juridiske avdeling – Dette handler om politisk vilje, og er opp til kommunestyrene å avgjøre, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. Rødt og SV i Oslo foreslår at kommunen skal kreve at tariffavtale med de ansatte blir et av vilkårene for å inngå avtaler med private selskaper om å levere varer og tjenester. Byrådet svarer nei, og får støtte av LOs juridiske avdeling på at et slikt krav vil være i strid med POLITISK VILJE: Stein Guldbrandsen mener det ikke bare er jussen som avgjør hvilke selskaper kommunene velger å samarbeide med. norsk forvaltningsrett og med EØS-avtalen. Dermed kan det bli vanskelig for fagbevegelsen å bruke kommunenes innkjøpsavtaler som brekkstang for å tvinge gjenstridige arbeidsgivere til å inngå tariffavtaler med sine ansatte, skriver Klassekampen. – Dette er sikkert juridisk riktig. Men slike saker handler jo ikke bare om juss, sier AU-medlem i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen. – Selv om kommunene ikke kan gå ut og kreve at selskaper de skal samarbeide med, skal ha ryddige forhold og en tariffavtale, så kan de likevel velge å samarbeide bare med selskaper som har det, fortsetter han. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 6 > Fagbladet 3/2011 Foto: Sissel M. Rasmussen fbaargang2011 fbseksjonKIR