Deltid gir full ansiennitet > BARNEVERNET MED EGEN INFORMASJONSSIDE Barnevernet.no er en ny nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettstedet ble lansert med en markering på Høgskolen i Oslo i midten av februar. > FAKTASIDE OM TUNGT ARBEID Arbeidstilsynets har lansert en ny faktaside om tungt arbeid. Der finner du informasjon om hva som bidrar til at arbeidet blir tungt og hva som kan gjøre det lettere. Eksempler på bransjer med mye tungt arbeid er helse- og omsorgssektoren, renovasjon og renhold. > VIL SAMARBEIDE MED RØDE KORS Fagforbundets pensjonistutvalg i Sogn og Fjordane oppfordrer medlemmene til å samarbeide lokalt med Røde Kors og gå inn som frivillige i besøkstjenesten. – Vi har alt å vinne på å samarbeide med Røde Kors, sier fylkesleder Solveig Norevik. > NYE KUTT I VESTRE VIKEN Sykehusene i Vestre Viken skal kutte 220 millioner kroner i år. De tillitsvalgte mener det er urealistisk å spare så mye på så kort tid. Runhild Vestby i Fagforbundet forteller at de ansatte er slitne av stadige omorganiseringer og nedskjæringer de siste årene. > TILGJENGELIG FOR ALLE Norge skal være universelt utformet innen 2025. Åtte fylker er valgt ut som pilotfylker som skal arbeide med tilgjengelighet og tilrettelegging for alle innbyggerne sine. De åtte fylkene er Rogaland, Hedmark, Oppland, Østfold, Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den private barnehagen mente en ansatt i halv stilling bare skulle få et halvt års ansiennitet for hvert år hun arbeidet. Flertallet i arbeidsretten mente imidlertid at også deltid gir full ansiennitet. – Dette er en viktig prinsipiell seier, sier nestleder i Fagforbundet Mette Nord. Dersom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hadde vunnet fram med sitt syn, ville det betydd at barnehageansatte i halv stilling bare hadde fått godkjent halvparten av ansienniteten sin ved lønnsberegning i en ny jobb. Likt for alle Det var Fagforbundet som stevnet barnehagen og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) inn for arbeidsretten. Etter forbundets mening gjelder tariffavtalens bestemmelser om VIKTIG: Nestleder i Fagforbundet, Mette Nord, mener arbeidsretten har tatt en viktig prinsipiell avgjørelse som også har et betydelig likestillingsaspekt ved seg. ansiennitet for alle i faste stillinger, uavhengig av stillingens størrelse. I forhandlingene mellom organisasjonene har også forbundet hele tida avvist arbeidsgiversidens forsøk på å endre tariffavtalen, og hele tida stått fast på at hel- og deltidsansatte skal likebehandles. Viktig likestilling Flertallet i arbeidsretten gir Fagforbundet fullt medhold, og kan ikke se at det skal være opp til arbeidsgivers skjønn å beregne lønnsansiennitet. Etter at en ansatt har tiltrådt, blir ansienniteten godskrevet fullt ut, uavhengig av stillingsstørrelse. Flertallet i arbeidsretten mener det samme prinsippet må gjelde også når lønnsansienniteten skal beregnes for en nyansatt. – Dette er viktig likestillingspolitikk, sier Mette Nord. – Det er særlig kvinner som jobber deltid, og dersom det skulle gi lavere lønnsopprykk når folk bytter jobb, ville det betydd enda lavere lønnsnivåer for yrkesgrupper som er blant de lavest lønte fra før, sier hun. Tekst: PER FLAKSTAD Onsdag 30. mars viser NRK den kritiske dokumentarfilmen «Helsefabrikken». Dette er en satirisk og underholdene film som vrir og vender på både det norske, britiske og islandske helsevesenet, og viser hvordan det kan gå når en framtidig helsepolitikk ikke skiller så nøye mellom kroppsdeler og bildeler. Filmen viser hvordan det kan gå når Toyotas samlebåndproduksjon blir modellen for hvordan helsevesenet kan bli mer effektivt. «Helsefabrikken» er produsert av trønderbaserte Faction Film. PF Kritisk helsesatire på NRK Bildet er gjengitt med tillatelse fra Faction Film. Fagbladet 3/2011 > 7 Foto: Vegard Velle fbaargang2011 fbseksjonKIR