Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Arvid Tønnesen Tariff Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Uttelling for videreutdanning SPØRSMÅL: Jeg har tatt videreutdanning innen Kropp og selvfølelse, som er et klinisk kompetanseutviklingsprogram om spiseforstyrrelser. Utdanningen ble i sin helhet dekket økonomisk av Helse Midt-Norge i samarbeid med min arbeidsplass, og jeg fikk avspasert arbeidstid fra arbeidsgiver. Jeg har jobbet med spiseforstyrrelser i 13 år, og ser på dette som høyst relevant utdanning for min jobb. Videreutdanningen omfattet 17 kursdager og 50 timer klinisk veiledning fordelt på tre semestre med avsluttende eksamen (bestått). Gir slik videreutdanning rett til økt lønn?    ST SVAR: «Dersom det i mellomoppgjøret 2011 gjennomføres B-dels forhandlinger, skal de lokale parter hensynta de lønnsmessige endringer som følger av kompetansekartleggingen. Dersom det ikke gjennomføres B-delsforhandlinger, skal kostnadene ved slike endringer kartlegges og inngå i lønnsglidningen. Partene anbefaler at slik lønnsmessig endring gis opp til 20.000 kroner for inntil ett års relevant videre-/etterutdanning. For relevant videre-/etterutdanning av kortere varighet ned til tre måneder, benyttes lønnsrelasjonen forholdsmessig.» Din videreutdanning må vurderes i forhold til ordlyden i denne protokollen. Vi vil heller ikke unnlate å nevne at det i samme protokoll er uttalt at lønnstillegg kan gis i perioden. Ta opp saken med tillitsvalgte. Arvid Tønnesen, rådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet Dyr strøm SPØRSMÅL: Alle snakker om at strømmen blir dyrere enn noen gang i år. Bør jeg frykte høye strømpriser? Og er det noe jeg kan gjøre selv for å holde strømkostnadene under kontroll? Jarle, Levanger SVAR: Jeg er ingen spåmann, men det er i hvert fall to ting du kan gjøre for å unngå sjokk når strømregningen kommer: Redusere strømforbruket og bytte til en billig strømleverandør. Å senke innetemperaturen en grad eller to om dagen, og kanskje enda mer om natta, gir garantert utslag på strømforbruket. Det er nemlig oppvarming som utgjør den største delen av strømkostnadene. Varmepumpe og etterisolering er ofte svært lønnsomt, men krever en større investering før du ser at strømregningen krymper. Det er lett å bytte strømleverandør. Den nye leverandøren ordner alt det praktiske for deg. Du kan gjøre som meg, bestille Topp 5-garanti fra Norgesenergi gjennom LOfavør. Da er du garantert at din kraftpris på årlig basis alltid vil være blant de fem rimeligste i landet. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen 24 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR