Fagforbundet jobber for kompetanseheving for alle ansatte, og er opptatt av helheten i personalgruppa.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Styrker BUA Studiepakken Barne- og ungdomsarbeid er et deltidsstudium som har samlet 26 elever i Nordland. Formålet er å styrke barne- og ungdomsarbeidernes kompetanse til å møte stadig økende forventninger i arbeidslivet. Side 28 ˇ€‹ En skole for alle Steinar Sandsted i Statped mener tverrfaglig samarbeid gir de beste tilbudene til barn som trenger litt ekstra støtte. Side 34 ˇ€‹ Mye for pengene I enkelte kommuner blir folkebiblioteket oppfattet som en ren utgiftspost på budsjettet. I virkeligheten får innbyggerne igjen det firedobbelte av hver skattekrone som brukes, skriver Svein Arne Tinnesand i fokusartikkelen. Side 36 Profesjonell pedagogikk Barnehagen er et arbeidssted som krever en profesjonell og gjennomtenkt arbeidsmetodikk for å unngå rovdrift på ansatte. Enkelte muskelgrupper er spesielt utsatt, ikke minst som følge av uønskede arbeidsstillinger. Det har Klæbuveien barnehage i Trondheim gjort noe med. Side 30 Fagbladet 3/2011 > 27 Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2011 fbseksjonKIR