Kirke, kultur og oppvekst NYSLÅTTE STUDENTER: – Å knytte teori og praksis er lærerikt, sier fra venstre Ann-Harriet Rostad Jensen, Anita Paulsen, Inger Grønhaug og Merete Johansen. Kom i mål 26 barne- og ungdomsarbeidere har fullført en ny, unik studiepakke. Den første av sitt slag i Nordland. – Vi går i full jobb alle sammen og har studert i tillegg. Det har vært arbeidskrevende, men har gått bra. Å få teori knyttet opp mot det vi jobber med, er svært lærerikt, og vi er storfornøyde. For øvrig er det herlig å vite at det ikke er så mange på vår arbeidsplass som har gått på et universitet. Det har vi gjort. Vi startet på Høgskolen i Bodø og endte på Universitet i Nordland. De som sier dette er Ann-Harriet Rostad Jensen, assistent ved Kabelvåg ungdomsskole og barne- og ungdomsarbeiderne Anita Paulsen, Inger Grønhaug og Merete Johansen som alle arbeider ved Svolvær barne- og ungdomsskole. Fantastisk samhold De fire studentene har fullført høgskolestudiet i barne- og ungdomsarbeid. Studiepakken er et deltidsstudium som går over fire semestre. Hver av modulene gir 15 studiepoeng. – Vi vil gjerne trekke fram samholdet. Det er helt fantastisk. Selv om det er en fryd å være ferdig, så er det vemodig å skilles. Vi har ytret ønske om å finne en fortsettelse på dette studiet, sier de fire damene. Styrker kompetansen For godt og vel to år siden tok Fagforbundet i Nordland initiativ til et høgskolestudium i barne- og ungdomsarbeid. Skoleringen har vært avviklet i regi av Fagakademiet i samarbeid med Universitetet i Nordland. Leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) i Fagforbundet Nordland, Steinar Molvik, sier at studiets formål er å bidra til å styrke barne- og ungdomsarbeidernes kompetanse til å møte stadig økende forventninger i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og i annet barne- og ungdomsarbeid. Gode resultater Barne- og ungdomsarbeidere har hatt fortrinnsrett til å melde seg på dette studiet. Andre har deltatt dersom det har vært ledige studieplasser. Deltakere uten generell studiekompetanse må være over 25 år og ha fem års heltid relevant praksis. Undervisningen foregår med veksling mellom forelesninger, gruppeoppgaver, dialog/diskusjon, øvinger, case, egne undervisningssekvenser og problembasert læring. Tekst og foto: ERNA SOLBAKK Kostbare bevegelser Vatikanbiblioteket har gjennomgått en omfattende renovering. Biblioteket inneholder noen av verdens eldste og viktigste samlinger av historiske tekster, og er nå utstyrt med et avansert videoovervåkningssystem som skal hindre framtidig tyveri og svinn. RFID-mikrobrikker som er integrert i bøkene og i brukernes lånekort, gjør det mulig å følge verkenes bevegelse rundt i biblioteket.    IVR Ungdom vokter biblioteket i Alexandria Direktør Ismail Serageldin ved biblioteket i Alexandria i Egypt takker ungdommene som beskytter biblioteket mot plyndring fra lovløse bander, og muligens provokatører. Takken er lagt ut på bibliotekets nettsider. Direktøren skriver at verden nå ser ungdom med velbegrunnede krav om mer frihet, mer demokrati, lavere priser på nødvendige varer og flere jobbmuligheter. etter at uroen brøt ut i Egypt. Blant annet har en mumie i Kairo blitt halshugd, og verdifulle gjenstander er ødelagt. Ismail Serageldin sier at ungdommene som passer på biblioteket har organisert seg selv. De passer også på kvartalet rundt biblioteket, andre kulturinstitusjoner i byen og dirigerer trafikken. – Biblioteket er trygt takket være Egypts ungdommer, skriver han.    IVR Lovløse gjenger har herjet 28 > Fagbladet 3/2011 Illustrasjonsfoto: Ingeborg Vigrust Rangul fbaargang2011 fbseksjonKIR