Barnehage på rett vei Kristianborg barnehage i Bergen sliter fortsatt med høyt sykefravær, men mener at de er på vei. Mens fraværet i 2009 lå på 21,1 prosent, var det på 15,6 prosent i fjor. Kristianborg barnehage huser 120 barn, og er en av de sju midlertidige barnehagene som Bergen kommune etablerte da de skulle sikre full barnehagedekning i en fart, høsten 2007. – Vi har for eksempel hevet og senket stellebenker der det var nødvendig. Alle ansatte var med på å kartlegge arbeidsmiljøet, og de ser at ting blir fulgt opp raskt. Planene ender ikke i en skuff, sier styrer Aina Hågensen til bt.no Nærværsprosjektet i Bergen kommune ble satt i gang i januar 2008. Byrådet satte seg som mål å redusere sykefraværet med 20 prosent, fra ti til åtte prosent gjennom fireårsperioden 2008–2011. – Nærværsprosjektet har vært veldig gøy, spennende og aktuelt. Det har hjulpet oss å ha fokus på hva vi kan gjøre for å hjelpe dem som er syke. Vi er blitt snillere med hverandre og det er de bittesmå tingene i hverdagen som er den viktigste endringen. Alle blir sett, hørt og anerkjent, sier verneombud Dorthe Christiansen til bt.no. Nærværsprosjektet blir permanent, og med utgangspunkt i Sintefs tall for hva sykefravær koster, regner kommunen med å spare 40 millioner kroner årlig.    IVR VESTFOLD-VERVERE: Prosjektgruppa i Vestfold (f.v.) Anki Agledal, AnnKristin Mathisen og Hilde Helmersen. Ververne står på Over hele landet banker Fagforbundets ververe på private barnehagers dører for å verve medlemmer. Tallene viser at de gjør en kjempejobb. Ved inngangen av februar var det totalt 181 flere medlemmer i Seksjon kirke, kultur og oppvekst enn ved årets start. Fylkene som øker mest prosentvis, er Vestfold og Aust-Agder, og i antall medlemmer er det Hordaland og Vestfold som har den største økningen. Nysgjerrige I Vestfold er prosjektgruppa godt i gang, og har allerede besøkt mange arbeidsplasser i flere deler av fylket. – Vi blir tatt godt imot, forteller prosjektarbeider Anki Agledal i Fagforbundet Vestfold. Besøksrunden er en del av en landsomfattende kampanje for å informere ansatte i private barnehager om deres rettigheter og hvorfor det er viktig å være fagorganisert. I Vestfold er det Hilde Helmersen fra Svelvik, Ann-Kristin Mathisen fra Tønsberg og Anki Agledal fra Sandefjord som står på. Alle tre jobber til daglig i private barnehager. God dialog – Vi har etablert en god dialog med de lokale fagforeningene, og planlegger besøkene sammen. Vi gleder oss til å jobbe videre med prosjektet, sier Agledal. Besøkene varierer fra personalmøter, pizzakvelder og rene arbeidsplassbesøk. Noen styrere organiserer besøket slik at ververne får møte flest mulig. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Vakttelefon for fosterforeldre Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) i region nord har opprettet en vakttelefon for alle fosterforeldre i Nord-Norge. Alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akuttsituasjon, kan ringe 466 15 900 utenfor ordinær arbeidstid.    KES Fagbladet 3/2011 > 29 Foto: Fagforbundet Vestfold fbaargang2011 fbseksjonKIR