Hva skjer med hørselshemmede dersom synet svikter? Hvorfor kan barn som har hatt en normal språkutvikling helt uventet begynne å stamme? Vurderes språkvansker som en årsak når 1. klassingen viser uønsket atferd? Tekst og foto: SILJE MIDTTUN Barn som trenger Dekstra støtte ette er noe av hva flere fagfolk    kompetansesentrene, som etter hvert delte drøfter i en omfattende spesial-    seg i fire regimer. Et for lærevansker, et for pedagogisk artikkelsamling    hørselsvansker, et for språk-, syn- og «Utfordringer og undringer» fra    atferdsvansker og til slutt et helt eget pro- Statped Vest. Alle forfatterne er knyttet til kompetansesenteret. Uoversiktlig Alle statlige spesialskoler ble avviklet i 1992, og noen av dem fortsatte som kompetansesentre. Resten av 90-tallet ble spesialpedagogikken i Norge styrt av disse OMORGANISERER: Administrerende direktør Steinar Sandstad har ledet omorganiseringen av Statped Vest. Nå mener han det er på høy tid at resten av Statped blir slått sammen til færre og større kompetansesentre. gram for Nord-Norge. – Et uoversiktlig system, konstaterer direktør Steinar Sandstad ved Statped Vest. Fra tusenårsskiftet ledet han sammen- slåingen av hele det spesialpedagogiske støttesystemet, som fikk navnet Statped. Styrke faglig utvikling Lokalene i Bergen har en mer enn hundre år lang historie som institusjon. Langt seinere ble institusjonen gjort om til en statlig spesialskole for barn med lærevansker. Sandstad mener Statped fortsatt bærer for stort preg av den gamle strukturen med kompetansesentre for spesielle grupper. Han slår fast at det er på høy tid at Statped i resten av landet følger Vestlandets eksempel. Statped Vest ble etablert i 2006 etter at de tre kompetansesentrene i vest frivillig gikk inn for å slå seg sammen. – Et barn med opplæringsvansker er ikke en sektor, sier han. Sandstad brenner for tverrfaglighet, og er i full gang med å organisere hele Statped Vest etter en teamstruktur. Ansvarliggjør kommunene Fra å være en virksomhet som tok imot mer eller mindre tilfeldige individoppdrag fra kommunene i de fire vestlandsfylkene, 34 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR