jobber nå mer systematisk mot geografiske regioner og planlegger langsiktige støtte- tilbud. Det begynte som et prosjekt i Nordfjord. Kommunene fikk bistand fra et team fra Statped Vest til å kartlegge kompetansebehov, og det ble etablert faglige nett- verk med jevnlige møter, et opplegg for faglig oppdatering og systematiske evalueringer underveis. Sandstad er opptatt av å ansvarliggjøre kommunene. Statped verken kan eller skal gå inn og overta ansvaret for personer med komplekse vansker. – Derfor krever vi at kommunene deltar, og vi bidrar med spisskompetanse. Dermed oppnår vi også kompetanseheving blant de kommuneansatte, forklarer Sandstad. Frykter kompetansetap – Selv om sammenslåingen her på Vestlandet var ønsket av alle kompetansesentrene, har vi hatt våre strider. Derfor har vi tatt ett skritt om gangen og gjort endringer etter hvert som organisasjonen har vært moden for det, sier direktøren. Motstanden handler også om faglige og geografiske revirer, en kamp om ressurser og status, og dessuten en redsel for utvanning av fagfeltet. Den frykten mener Sandstad at Statped Vest har feiet av banen med sin ferske artikkelsamling. – Målet er ikke at vi samlet sett skal ta oss av færre individsaker, men at vi tar oss av de riktige individsakene, sier direktør Steinar Sandstad i Statped Vest. Fagbladet 3/2011 > 35 STATLIG SPESIALPEDAGOGISK STØTTESYSTEM • Statped er underlagt Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. • Består av 13 kompetansesentre landet rundt i tillegg til Lesesenteret og Senter for atferdsforskning som begge er lokalisert i Stavanger. • Landets kommuner har ansvar for at alle barn, unge og voksne som trenger tilrettelagt opplæring, får det. • Statped skal bistå med spisskompetanse til de med mest komplekse vansker. I slike tilfeller legges det opp en helhetlig plan for individet og personene rundt. Mer informasjon: www.statped.no fbaargang2011 fbseksjonKIR