vi betrakter folkebiblioteket i dette perspektivet, kan det utvikles til en viktig ressurs for kulturtilbud, kompetanseheving, næringsutvikling og økonomisk vekst. Kommunene kan utvikle folkebibliotekene til å arbeide langt mer bevisst, oppsøkende og utadrettet. Selv om bibliotekene har viktige kulturelle oppgaver, vil det være viktig å framheve muligheter i forhold til lokale kunnskapsbehov og utviklingsstrategier. Kommuner som har satset på sine bibliotek, har vært villige til å prøve nye løsninger. Løsninger som er knyttet til lokale behov for utvikling. Noen tjenester må selvsagt alle folkebibliotek tilby. Alle lokalsamfunn trenger mennesker som er gode til å lese og opptatt av å lære. Folkebiblioteket må alle steder være et fyrtårn for lesing og tekstforståelse. Folkebibliotekene må tilrettelegge for kunnskapssøkende, nysgjerrige og opplevelsessøkende innbyggere, ikke minst for barn og ungdom. For mange brukere er også den sosiale tilretteleggingen viktig. Folkebibliotekene skal være trygge, inkluderende og stimulerende for alle grupper i samfunnet også for dem som skiller seg ut fra det sosiale gjennomsnittet i Norge. Hvis kommunen satser på en inkluderende politikk, er biblio- teket godt plassert for å bidra til integrering og fellesskap. Det er både lett og legitimt å stikke innom biblioteket. Her kan du godt sitte hele dagen og lese aviser uten at noen stiller spørsmål ved det. Samtidig kan biblioteket tilby et stort mangfold av aktiviteter knyttet til lesing og læring  på egen hånd eller i samarbeid med andre. Hvilke andre tjenester biblioteket skal tilby, vil sikkert variere fra sted til sted. Hvert enkelt folkebibliotek må kunne utvikle sitt tilbud og sin profil. De framtidsrettede folkebibliotekene går inn i nye og utradisjonelle roller, og er en viktig brikke i kommunens satsing på framtida. Fagbladet 3/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2011 fbseksjonKIR