Seksjonsleder NYTT STYRE: F.v. Ragnhild Kvale, leder Mona Nilsen, Kari Didriksen, Finn Hvalsbråten, Eldbjørg Haugseth og Marie Storsveen. Jorun Prestkvern og Sonja Heimdal var ikke til stede da bildet ble tatt. Engasjement i Oppland Vanskeligheter med å få anerkjent barne- og ungdomsarbeiderutdanningen, krav om planleggingstid for assistenter i SFO, hvem har ansvaret når barn i barnehage og skole trenger medisinering, og hva betyr egentlig tilstrekkelig bemanning og informasjon fra faggruppene i Fagforbundet? Dette var noe av det som ble diskutert under konferansen i regi av Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) i Oppland i februar. Engasjerte deltakere hadde mange spørsmål til Ronny Bekken Larsen fra SKKO-styret sentralt da han skulle sette de SKKO-tillitsvalgte inn i kulturområdet. Kulturskolesatsingen i fylket, kinodrift, fritidsklubber og mange nye felt innen kulturområdet fikk deltakerne til å diskutere erfaringer fra egne kommuner.    IVR Offentlig eller kirkeansatt Etterlyser faggruppemedlemmer Faggruppene SFO og skole trenger flere medlemmer fra ansatte ved ungdomsskole eller videregående. Faggruppe ungdom etterlyser medlemmer med ungdom- og fritidsbakgrunn. Ta kontakt med trygve.natvig@fagforbundet.no    IVR Mange av medlemmene innenfor kirke og gravferd er opptatt av hva som vil skje i spørsmålet om arbeidsgiverordning og organisering av Den norske kirke. – Fagforbundet har fokus på disse spørsmålene, og vi vil bidra til at det blir gode løsninger for de ansatte, sier rådgiver Trygve Natvig i SKKO sentralt. På bakgrunn av det såkalte «Kirkeforliket» i Stortinget i 2008, har departementet nå sendt på høring forslag til endringer av Grunnloven og hvilke konsekvenser disse kan få. Når biskoper og proster ikke lenger skal være embetsmenn, må det fastsettes hvilke kirkelige organer som skal foreta slike tilsettinger i framtida og hvordan tilsetting skal skje. Dette kan legge føringer for framtidig organisering av arbeidsgiveransvar, og saken er derfor viktig også for andre ansatte i Den norske kirke.    IVR Ballongjubel Hva er det med barn og ballonger? Jo, ballonger har alt en kan ønske seg: De er morsomme, fine å leke med, de kan fly, er uforutsigbare, noen kan brettes til ulike figurer eller fylles med vann og brukes til rampestreker, og sist, men ikke minst: De er litt skumle. Mange går et helt liv uten å tørre å sette seg hardt ned på en. Uansett hvilket forhold du har til ballonger, kan jeg garantere at det kryr av dem i barnehager over hele landet tirsdag 15. mars. Da feires Barnehagedagen for sjuende år på rad, denne gangen med det Obama-inspirerte slagordet Vi kan! Det framhever både barnas og de voksnes kunnskap og kompetanse. Dagen er en super mulighet til å få det gode innholdet i barnehagen ut til lokalmiljøet. Derfor er Fagforbundet en initiativtaker til denne feiringa. Som en understreking av hvor viktig personalet er for kvaliteten, sitter Fagforbundet i det regjeringsutnevnte Brustadutvalget. Det skal sikre at Fagforbundet jobber for kompetanseheving for alle ansatte, og er opptatt av helheten i personalgruppa. barnehagelovverket er godt nok tilpasset framtidas barnehagesektor. Fagforbundet jobber for kompetanseheving for alle ansatte, og er opptatt av helheten i personalgruppa. Det er den samlede summen av kunnskap som skaper høy kvalitet. To tredeler av ansatte er ikke førskolelærere, og styret i SKKO gikk nylig inn for å gi assistenter en ordentlig tittel: pedagogisk medarbeider. Det vil synliggjøre den helhetlige kompetansen som finnes i barnehagene og heve statusen til ei viktig gruppe. I år skal til og med kunnskapsminister Kristin Halvorsen feire Barnehagedagen, og kanskje får hun med seg en ballong eller to hjem? Ballonger har faktisk en høy sosial profil. Med en gang de er blåst opp, blir de et slags fellesgode. Noe vi deler på og tar vare på i flokk. Eller, som May Britt Andersen synger: «For ballonger er slike en ska vara varsom med, de går så lett i sunn om itte folk lar dom i fred. Og itte kan vel noen si at halvparten er min – nu stikk je høl i ballongdelen din. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 3/2011 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul fbaargang2011 fbseksjonKIR