SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. av fiendtlige arabere på alle kanter som gjør alt de kan for å gjøre livet uutholdelig for det jødiske folk. Det er daglige terroranslag fra Hamas og Fatah og fra de såkalte «palestinerne». Det finnes ikke, og har aldri eksistert et palestinsk folk. Langt mindre en palestinsk stat. Det er arabere som har innvandret fra de omkringliggende statene, og det var Arafat som diktet opp den betegnelsen, og som kjent er det slik at hvis en løgn blir gjentatt ofte nok, blir den til «sannhet». Jeg ser at du anklager Harald Andresen og andre israelvenner for å bruke en «særegen form for logikk». Det er mulig at vi sitter på større kunnskap om saken enn dere som bare hører palestinaarabernes versjon. Med hensyn til begrepet om at Israel har okkupert Judea og Samaria, vil jeg be dere om å skaffe dere kunnskap før dere går ut og dømmer. I 1948 ble Israel overfalt av de omkringliggende araberstater, og Jordan okkuperte Judea og Samaria og Øst-Jerusalem (det som i dag kalles Vestbredden). Egypt okkuperte Gaza, og okkupasjonene varte i 19 år, fram til seksdagerskrigen i 1967. Da Israel på nytt ble angrepet, klarte Israel å gjenerobre de områdene som Jordan hadde okkupert, samt Gaza som Egypt okkuperte. Jordan og Egypt hadde derfor ingen eiendomsrett til områdene. Da blir jo kravet om tilbakelevering bare propaganda, og brukt av palestinerne og den norske venstresiden for å hjernevaske sine tilhengere. Og det har de i sannhet klart når vår regjering trykker terrororganisasjonene til sitt bryst og krever at Israel skal gi fra seg land til en palestinsk stat. Jordan er en palestinsk stat. Og sett i lys av Jordans 19-årige okkupasjon av Vestbredden, må de palestinaarabere som bor der, være jordanere. Begrepet palestinere kan for øvrig brukes både om jøder og arabere som bodde på dette landområdet. Jordan ble opprettet på de landområdene som var tiltenkt et jødisk nasjonalhjem. Israel ble avspist med et område på størrelse med Hedmark fylke. Er det noe å misunne dem? Når du henviser til resolusjoner fra FN-organer, vil jeg nevne at flertallet i disse organer er arabere, og dermed ønsker Israel bort fra jorden. Deres mål er å utradere hele Israel og det jødiske folk. (Ikke så ulikt Hitler.) Når du sier at Israel ikke ønsker fred, forteller det meg at du ikke kan noe om historien. At Israel drev med etnisk rensing og at palestinerne ble en minoritet i «eget land» viser at du ikke kjenner historien. Palestina har aldri vært en egen stat eller land. Les Joan Peters «Fra uminnelige tider» – der får du historien. Støtt opp om Israel – det eneste demokratiet i Midtøsten. Jorun Paulsen Vi er LOfavørs forsikringsselskap. Hva betyr det for deg? Først og fremst kan du være sikker på å få forsikringer med gode vilkår. Du kan også føle deg trygg på å få rask og god behandling hvis uhellet er ute, for SpareBank1 Forsikring har Norges mest fornøyde kunder etter skade. •    Bedre dekning på forsikringene •    Ta kontakt, vi beregner hva det koster og hjelper deg å bytte. Les mer om forsikringer og hent dine fordeler på lofavor.no Medlemstelefon: 81532600 eller SMS: Send LOT [Ditt postnr.] til 26250 fbaargang2011 fbseksjonKIR