FØDSLER I SPILL " Helsedirektoratet har foreslått nye krav til kvalitet i fødselsomsorgen. Vi var litt smånervøse da vi kjørte nedover vegen her, men det gikk fint. Og da vi ble møtt av ambulanse med jordmor i Sogndal, følte jeg meg trygg på at det skulle gå bra. Og det gjorde det. Julian holdt seg på plass til ambulansen var vel innenfor sykehusporten. God beredskap er avgjørende  Med lange avstander og dårlige veier må man godta at noen føder på veien, mener kommuneoverlege Schønberg. De aller fleste reiser i ambulanse når de skal føde, og vi har en god jordmorberedskap som gjør at de fleste har jordmor med på turen til sykehuset. Når det er behov for det, har vi også imøtekjøring med anestesi og fødselslege. Gode systemer er avgjørende for fødselsberedskapen i distriktene. å føde underveis er ingen god opplevelse, men det er trygt, understreker Schønberg. Det er nesten aldri kritisk med ambulansefødsler. Det er de lette fødslene som skjer på denne måten. FORETREKKER SYKEHUS: Silje Christine Indrebø Nygård mener trygghet er viktigere enn kjøretid når man skal føde. Her med samboer Kurt Heggestad og sønnene Noah, Linus og Julian som alle er født på Sentralsykehuset i Førde. Trygghet for alle Kommuneoverlegen i Luster understreker at det ikke er hans oppgave å velge fødested for kvinner som ikke er i noen risikogruppe. Men om noen spør om råd, er han klar: Da sier jeg at de bør dra til Førde. Jeg uttaler meg fra et medisinskfaglig ståsted. De politiske vurderingene får politikerne ta. Alle Siljes tre fødsler har vært normale, og slik sett kunne hun like gjerne født på et sted med lavere beredskap enn på sykehuset i Førde. Likevel ville hun valgt Førde igjen om det skulle bli flere barn i familien. På en større fødeavdeling er vi tryggere i tilfelle noe likevel skulle skje under fødselen, sier Silje Christine Indrebø Nygård. Fagbladet 3/2011 > 59 " De regionale helseforetakene har meldt inn sine planer. " Dette er noen av kuttforslagene: Fødeavdelinger nedlegges i Nordfjordeid, Orkdal, Narvik og enten Molde eller Kristiansund. Fødestuer nedlegges i Lærdal og Mosjøen eller Brønnøysund. Gynekologstillinger kuttes ved fødestuene i Odda og i Gravdal i Lofoten. " Forslagene ligger nå på helse- ministerens bord. " Regjeringen legger fram en nasjonal fødselsplan, med omorganisering og kutt i fødetilbudene, i løpet av våren. " Innad i regjeringen er det stor uenighet om planene. fbaargang2011 fbseksjonKIR