Fagforbundet har 318.771 medlemmer. De representerer over 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo VÅKER OVER SKJØRE LIV: Det er natt på Barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus, men Eva Lill Coyle må være like årvåken enten hun jobber dag eller natt. Hun er en av 45.499 hjelpepleiere i Fagforbundet. Foto: Helge Hansen fbaargang2011 fbseksjonKIR