Audhild Hjertås (58), Rana Audhild hadde arbeidet på sykehus, sykehjem, innenfor HVPU og i hjemmesykepleien i 15 år da hun kom på attføring i 1997. Skuldrene var utslitt. Etter fire år utenfor arbeidslivet, ville hun prøve seg på det sykehjemmet hun jobbet tidligere. Der ble hun smittet av gule stafylokokker i 2006, som ble godkjent som yrkesskade. I 2008 fikk hun innvilget uføretrygd. Søkte om yrkesskadeerstatning, men fikk ikke godkjent årsakssammenheng, til tross for erklæring fra en spesialist på infeksjoner. Tove Laila Bakke Jensen (54), Flisa Tove arbeidet i et bofellesskap for åtte beboere med demens. I 2002 oppdaget Tove at en av beboerne lå i en vridd stilling. Hun hentet en assistent og en sykepleier for å få pasienten, som veide 130 kilo, over i riktig pustestilling. Tove fikk akutte smerter i ryggen. Hun søkte om å få skaden godkjent som yrkesskade, men fikk avslag. To år senere ble saken vurdert på nytt. Hun fikk godkjent yrkesskade og ble tilkjent tidsbegrenset uførstønad beregnet etter særreglene for yrkesskade. Etter fire år stilte Nav krav om ny dokumentasjon og vitner fra åtte år tilbake. Saken er sendt Fagforbundet. 12 > Fagbladet 3/2011 DRØMMER OM VARME: – I år vil jeg til Syden, varmen gjør godt, sier Jorunn. Men det er ikke mulig på hennes uførtrygd. Heldigvis hadde hun noen ekstra midler, men de minker raskt. – Jeg savner å gå tur, det er ikke det samme å kjøre i stol. fbaargang2011 fbseksjonKON