Jeg hadde mer enn nok med å lære å leve med nervesmertene, og lære meg til å sitte i rullestolen uten å ta overbalanse. Britt Johansen (64), Askøy I mars 2000 var Britt på nattevakt på Kleppestø sykehjem. En pasient fikk en kraftig sleng, og Britt fikk en voldsom vridning i hofta. Hun ble sykmeldt, og Nav godkjente skaden som yrkesskade. Britt var også tillitsvalgt, og i den forbindelse var hun vitne i en rettssak som Askøy kommune var part i. I rettssalen fikk hun et hjerteinfarkt, og konklusjonen fra legen var at dette skyldtes rettssaken, og at det måtte komme av stress. Hun ble sykmeldt lenge, og hadde fortsatt vondt i hofta. Etter hvert fikk hun innvilget 50 prosent uførhet. Britt søkte om yrkesskadeerstatning, men fikk avslag fordi belastningslidelser som stress er unntatt yrkesskadebestemmelsene. Britt Alfsdatter Lien (62), Elverum Britt ble utsatt for langvaring, passiv røyking på jobb, og ble i 2003 sykmeldt på grunn av astma. Etter hvert ble hun 100 prosent ufør. Hun ble sendt på rundgang til spesialister og trygdekontor. I 2009 leste hun en artikkel om arbeidsmiljøavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim og tok kontakt. Undersøkelsene bekreftet at hun var blitt syk på grunn av røyking. Britt røyker ikke selv. Hun får nå bistand av Fagforbundet til oppfølging og anke til Trygderetten. Raof Hossain Mohammed (37), Harstad Raof arbeidet med en hjemmeboende, blind person med utviklingshemning. Skaden skjedde i 2004, på vei hjem fra klientens jobb på en vernet bedrift. Klienten ble utagerende, og da Raof og en kollega skulle hindre at han løp ut i veien, falt Raof. Begge ble sendt til sykehus. Raof gjorde alt han kunne for å være på jobb, men var mye syk. Nå er han 100 prosent ufør. To ganger har han fått godkjent saken som yrkesskade. Forsikringsselskapet til Harstad kommune godtok ikke dette, og sendte saken til egen spesialist, som var negativ til yrkesskade – uten engang å ha sett Raof. Saken er nå i Trygderetten. Kari-Anne Næss (64), Trysil Yrkesskaden skjedde på jobb for 10–11 år siden. Hun hadde lengste vakt på jobb i barnehagen. Ulykken skjedde da hun skulle strekke seg og sette en tung legokasse på ei hylle. Hun kontaktet lege med en gang og ble sendt på røntgen. Overlegen ville ikke operere henne da det var 50 prosent sjanse for at operasjonen ville mislykkes. Skaden ble øyeblikkelig meldt av styreren. Hun var sykmeldt i over ett år. Begynte etter hvert i 50 prosent stilling. Hun ville jobbe, og klarte det fordi hun hadde hviledager innimellom. Fastlegen søkte om uføretrygd, og det ble innvilget. Skaden ble etter hvert godkjent av trygdekontoret som yrkesskade, men hun har ikke fått erstatning fordi Nav mener hun hadde ryggplager før hendelsen. Hun syntes det verste er å ikke bli trodd av Nav, tross at det skjedde på jobb med vitner til stede, og legen har også bekreftet at ryggskaden skyldes hendelsen. Fagbladet 3/2011 > 15 fbaargang2011 fbseksjonKON