Foto: Tor Erik H. Mathiesen Bruker vi nettet og nettbaserte tjenester, er vi i målgruppa for dem som ikke bare vil oss vel. Det er viktig at alle som sitter foran en pc tar ansvar.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Innsyn nødvendig Internkontroll og revisjon må få relevant informasjon for å sikre at tjenester fra private leverandører er i tråd med norsk lov, mener lederen i kommunerevisorforbundet. Side 29 ˇ€‹ åpen dør På Stovner i Oslo får beboerne rask ekspedering i Navs i lyse og trivelige publikumsmottak. Statlig og kommunalt ansatte jobber side om side. Side 33 ˇ€‹ Mye for pengene I enkelte kommuner blir folkebiblioteket oppfattet som en ren utgiftspost på budsjettet. I virkeligheten får innbyggerne igjen det firedobbelte av hver skattekrone som brukes, skriver Svein Arne Tinnesand i fokusartikkelen. Side 36 Digitalt nybrottsarbeid i arkivet Arkivansatte forbereder overgang til nytt elektronisk arkiv i Askøy kommune. Et tett samarbeid med it-avdelingen og kommunens enheter skal sikre dokumentasjon om askøyværingenes liv og historie. Side 30 Fagbladet 3/2011 > 27 fbaargang2011 fbseksjonKON