Kontor og administrasjon Strøsand til folket Pensjonistene i Vaksdal kan takke Fagforbundet for at de kommer seg ut på holka uten å brekke lårhalsen. Inspirert av alt snakket om forebygging i forbindelse med samhandlingsreformen, tok fagforeningen sandskuffa i sin egen hånd. Og kjører ut strøsand til kommunens hjemmeboende alderspensjonister. – Tiltaket er svært rimelig å gjennomføre. Fagforbundet Vaksdal har kjøpt inn bøtter til ti kroner per stykk, og strøsand får vi gratis av Vaksdal kommune, forteller fagforeningsleder Magne Hestad. Fagforeningen har fått svært gode tilbakemeldinger allerede. Flere pensjonister har tipset lokalavisen, som har dekket saken. PRIVATE LOMMER: Stortingsrepresentant Karin Andersen og Fagforbundets leder Jan Davidsen er enige: Det er ingen grunn til å måke norske skattekroner ned i lommene til eierne av private selskaper. Sugerør inn i helseforetakene – Tiltaket viser at det ikke nødvendigvis koster så mye å gi    Bemanningsbransjen har koninnbyggere en tryggere og enklere    trakter for nær en halv milliard hverdag, sier Hestad.    kroner i helseforetakene. Adecco Helse med kontrakter for 93 millioner kroner i fjor. Revisjonsselskapet Deloitte AS har avdekket flere regelbrudd. Fagforbundsleder Jan Davidsen mener at bemanningsbyråer bør komme seg ut av offentlig sektor. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV krever at regjeringen rydder opp. Hun reagerer kraftig på rapporten som viser at 15 bemanningsselskaper har levert vikartjenester for nærmere en halv milliard til helseforetakene. – De norske velferdskronene skal brukes på et godt tilbud til pasientene, og til å sikre de ansatte skikkelige lønns- og arbeidsvilkår – ikke på aksjeutbytte, sier Andersen til NTB. Hun oppfordrer regjeringen til å ta en fullstendig gjennomgang av helse- og omsorgssektoren. Tekst: MONICA SCHANCHE Tekst: VEGARD VELLE PÅ GLATTISEN: Vi ønsker å vise omtanke og solidaritet, forteller Magne Hesdal som strør sand utenfor boligen til ekteparet Bjørn og Herborg Thom. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil ha full gjennomgang av bemanningsbransjen med tanke på sosial dumping. Hun kan starte i statens eget ansvarsområde. Gigantiske bemanningsbyråer har forsynt norske sykehus med vikarer til en verdi av 487 millioner kroner i 2010. Den største er Bryter arbeidsmiljøloven Revisjonsselskapet Deloitte påpeker at seks undersøkte bemanningsselskaper som leverer vikartjenester til helseregionene, har begått flere regelbrudd. En revisjonsrapport bestilt av Helse Vest viser gjentatte brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. For enkelte vikarer foreligger ingen signert arbeidsavtale, dokumentasjon på autorisasjon mangler eller referanser er ikke sjekket. – Rapporten avdekker en rekke avvik og påpeker en rekke forhold som vi ikke er fornøyd med. Men vi satte selv i gang internrevisjonen og var proaktive med tanke på å sikre god kvalitet og ordnede forhold, sier personaldirektør Hilde Christiansen i Helse Vest, til NTB. Nå er nye kontrollrutiner på plass. Det er innført et system med månedlige avviksrapporter og et elektronisk, sporbart system som skal sikre at hver eneste vikar blir sjekket.    MoS 28 > Fagbladet 3/2011 Foto: Fagforbundet Vaksdal Foto: Per Flakstad fbaargang2011 fbseksjonKON