Noen Nav-kontorer skiller de statlig og kommunalt ansatte. – Her sitter vi annenhver en og gjør så godt vi kan for å spleise folk, sier Jane Brenden. Jane Brenden er plasstillitsvalgt for Fagforbundet på Nav Stovner i Oslo og viser Fagbladet rundt i lyse lokaler. De ansatte har selv fått være med på å utforme kontoret for å ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø. Sammen med oss er også Ann Kristin Reinhardtsen, leder i Fagforbundet Stovner. Hun har arbeidet på Navkontoret i bydelen helt siden starten i 2009. Hun forteller at det først var meningen å innrede publikumsmottaket med små peanøttbord der de ansatte skulle ekspedere brukerne. – Da protesterte jeg som tillitsvalgt og verneombud. Vi på Nav Stovner Tekst og foto: MONICA SCHANCHE sa vi ville ha skranke. Og den var på plass da vi flyttet inn. Ved å unngå peanøttbord i venterommet og ha samtalene på egne samtalerom, ble både sikkerhet og personvernet for brukerne bedre ivaretatt. Lyst, trivelig og åpent mottak – Jeg er glad i lokalene. Jeg liker at det er så åpent samtidig som vi sitter litt tilbaketrukket og er skjermet. Det fine er at vi ansatte fikk være med på å forme vår egen arbeidsplass, og at ting var tilrettelagt for oss da vi flyttet hit, sier Gyda Mathiesen, som er vert på mottaket. Alle samtalerommene er også innredet med tanke på    > Fagbladet 3/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKON