SAMMENSVEISET: Fagforbundets Ann Kristin Reinhardtsen (t.v.), enhetsleder Mari Nysæther, plasstillitsvalgt Jane H. Brenden og leder av publikumsmottaket, Lene Moen, står på for Nav-brukerne. sikkerhet. De har dør inn til et nabokontor eller ut dersom det skulle bli nødvendig hvis en bruker viser tegn til utagering. Publikum trekker kølapp, og vertene i mottaket henviser dem videre til samtale på egne rom. En av saksbehandlerne behandler nødhjelp fortløpende. – Publikum får raskt svar. Mange av dem som kommer hit, har det tøft, og da er det bra at de ikke må vente lenge, sier plasstillitsvalgt Jane Brenden. Felles leder I publikumsmottaket er det én felles leder for både statlig og kommunalt ansatte. – Hun har et stort ansvar for to linjer, sier Jane Brenden anerkjennende. De ansatte her må kunne utføre hverandres oppgaver. De skal serve brukerne på flere områder. Til sammen arbeider om lag 20 medarbeidere på publikumsmottaket, fra både statlig og kommunal side. De bytter på å ta imot klienter på samtalerom. Oppgaver er for eksempel nødhjelp, registrering av nye saker, eller kartlegging av klientens situasjon. Mange som ringer eller kommer til Nav har spørsmål om pensjon. De ansatte har gått på kurs og lært om den nye pensjonsreformen for å kunne gi gode svar. Godt arbeidsmiljø Som plasstillitsvalgt er Jane Brenden lydhør for hva medlemmene er opptatt av. Lønnsforhandlinger, ferielov og opplæringsbehov er gjerne tema når hun har lunsjmøte med fagforbundsmedlemmene en gang i måneden. Folk er også opptatt av helse, miljø og sikkerhet. – Det er en utfordring at publikumsmottaket er i én bygning, mens oppfølgingsseksjonen sitter i et annet bygg. Men ellers er miljøet veldig bra, sier Jane Brenden. Hun kom til Nav-kontoret på Stovner for snart et år siden. – Jeg fikk god opplæring de første 14 dagene, og veiledning om hvem jeg skulle snakke med om de ulike oppgavene innenfor det kommunale området. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) med god oppfølging av sykmeldte, og lite sykefravær. Det betyr av folk trives SIKRER VELFERDEN: Jane Brenden sørger for at klientene er sikret tak over hodet og mat på bordet. 34 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON