Seksjonsleder Uviklingstrekk i offentlig sektor Verdier og utviklingstrekk i offentlig sektor er hovedtema på styringskonferansen i Bergen 12.–13. april som tar for seg både samfunnssikkerhet, barnehager og Nav. Fagforbundet, Rokkansenteret og Universitetet i Bergen samarbeider om styringskonferansen. Professor Torben Beck Jørgensen fra Københavns Universitet holder hovedinnledning om verdibasert kvalitetsstrategi og styringsformer i offentlig sektor. – Innlegget skal sette konferansedeltakerne inn i ulike styringsformer, utviklingstrekk og retninger. Etter dette skal vi ha tre undertemaer, som på ulike måter belyser utfordringer med store styringsreformer, forteller Marit Wahlstedt, som leder Fagforbundets høgskoleprosjekt. Om temaet samfunnssikkerhet er innlederne vitenskapelig assistent Peter Lango og forsker Lise Hellebø Rykkja fra Universi- tetet i Bergen. Bent Sofus Tranøy fra Høgskolen i Hedmark kommenterer. Om ledelse av barnehager, vil Ingrid Helgøy fra Rokkansentret innlede og rådmann Hans Petter Christensen i Lier kommentere. Det siste temaet er Nav. Professor Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen og forsker Jacob Aars ved Rokkansenteret innleder med fylkesprosjektleder Steinar Lund ved Nav Hordaland som kommentator. Påmeldingsfrist er 1. april på www.fagforbundet.no/ska Mos Fagdager for kontoransatte Kontorfagets muligheter, utdanningstilbud, kontoransattes usynlige kompetanse og datasikkerhet i hverdagen er tema på fagdagene for kontoransatte 5.–6. april i Bodø.    Mos Kronisk syke tema på personalkurs Hva gjør du som personalmedarbeider eller når en medarbeider blir kronisk syk? Fagakademiet og Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet inviterer til kurs for å belyse temaet i Bergen 24. mars. Målgruppa er personalmedarbeidere, ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud i offentlig sektor. Temaer er hvilke råd du kan gi den som er syk, og hvordan du kan bruke positiv psykologi og anerkjennende intervju for å ivareta både den syke og avdelingen. Kurset er bygget over en konkret metode for at du trinn for trinn veileder medarbeideren med utgangspunkt i hans eller hennes egne ressurser. Kursholder er organisasjonspsykolog Jan Gimse Arfeldt. Fagforbundet anbefaler kurset og sponser en del av deltakeravgiften for medlemmer som ønsker å delta.    Mos Rådmannskonferanse i Bergen Rådmenn i pressen og forholdet til sosiale media, samt ledelse av komplekse organisasjoner er tema på årets rådmannskonferanse i Bergen 11.–12. april. Frist for påmelding er 3. april til inger.knarud@fagforbundet.no    MoS Trojanerangrep og datasikkerhet Etter et vellykket frokostmøte og en eForvaltningskonferanse i februar, er det en god vekker for oss å få varsel om trojanere som vil inn på nettbanken vår og hackere som vil stjele e-postkontoen vår. Temaet datasikkerhet er i alle fall hett stoff. Uka etter konferansen gikk norske banker ut med at de har avdekket at kriminelle forsøker å nå norske nettbankkunders kontoer via trojanere, altså uønsket programvare. På intranettet til Fagfor- bundet ble vi samme uke advart mot en e-post som er et forsøk på å stjele brukernavn og passord fra oss. Personvern og sikkerhet er så absolutt en del av hverdagen. Det tilligger oss alle å ha dette i bakhodet. Bruker vi nettet og nettbaserte tjenester, er vi i målgruppa for dem som ikke bare vil oss vel. Det er viktig at alle som sitter foran en pc tar ansvar. Bruker vi nettet og nettbaserte tjenester, er vi i målgruppa for dem som ikke bare vil oss vel. Det er viktig at alle som sitter foran en pc tar ansvar.» eForvaltningskonferansen og også arbeid Riksrevisjonen har gjort i departementene tyder på at IKTsikkerheten er et område som har behov for større oppmerksomhet. IKT-faglig er det viktig å ha ansatte med god og oppdatert kompetanse. Det er viktig at ledelsen har fokus på sikkerhet og lager prosedyrer som alle kjenner og bruker. Sikkerhet og sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen bør drilles av alle, og kunnskap deles. Noen vil kanskje spørre om dette kan bli til hysteri? Svaret er nei – dette er bare nødvendige prosedyrer som følge av den elektroniske utviklinga. De aller fleste av dere jobber med personsensitive opplysninger som en tredjepart kan bruke til svindel eller andre kjeltringstreker. Personer med mindre gode hensikter kan ved å få innpass i kommunen eller sykehusets nett gjøre mye skade eller tilegne seg opplysninger i vinnings hensikt. Sikkerhet handler også om kvalitet. Som privatpersoner tenker vi på egen sikkerhet – dere som også har tilgang til andres personopplysninger og eventuelle saksmapper, må også tenke på å kvalitetssikre eget arbeid ved å hegne om andres sikkerhet. GERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON