Aspengren selv ble trygt sittende til han falt for aldersgrensen i 1977. Han ble den siste av de magre, unge menn fra mellomkrigstida. Mot slutten ble han også en konservativ mann ute av pakt med tida. Bedriftsdemokratiets far framsto som autoritær overfor opposisjonen og yngre generasjoner i fagbevegelsen, og ble ingen aktiv pådriver for nye saker som miljøvern og likestilling. Aspengren hadde i 1979 vendt seg mot både statsminister Nordli og partiformann Steen, og så heller ikke den unge nestformann Gro Harlem Brundtland som et alternativ. Ved Nordlis avgang i 1981 ønsket Aspengren typisk nok den eldre Rolf Hansen som statsminister, men uten å nå fram. Årets oppslag om Aspengren har vært knyttet til et etterlatt intervju, hvor han blant annet omtalte fylleepisoder i DNA på 1970-tallet. Aspengren sto for det nærmest militante avholdsidealet fra Martin Tranmæl. At han var lite forståelsesfull overfor alkoholproblemer hadde også preget hans forhold til forgjengeren Mentsen. Aspengrens opplysninger styrker imidlertid at en viktig årsak til DNAs problemer siste del av 1970tallet, var en ukultur for alkoholmisbruk, som ikke var avgrenset til daværende partiformann. I prosessen rundt valget av sin etterfølger, støttet Aspengren nestformann Odd Højdahl – og synes å ha ment at saken dermed burde være avgjort. Højdahl var kontroversiell både grunnet sin bakgrunn fra privat sektor, og fordi mange oppfattet ham som arrogant. Valget av den dialogorienterte Tor Halvorsen som ny LO-formann, ble dermed også et oppgjør med lederstilen fra Aspengrens tid. Etter avgangen fra LO ble Aspengren sittende som styreformann i Statens industrifond og som medlem av Arbeidsretten til 1987, og deretter fire år i Oslo bystyre. Til slutt modererte han sin skepsis til kvinner i toppstillinger, og i 2001 støttet han Gerd-Liv Vallas overtakelse som LO-leder. Hans siste år ble formørket av en smertefull kreftsykdom. Tor Aspengren døde i Oslo, byen hvor han hadde levd hele sitt liv, 23. juni 2004. MAKTGLAD: Lederstilen i LO endret seg i 1977 da Tor Aspengren gikk av som LO-formann. Fagbladet 3/2011 > 53 Arkivfoto: Heiko Junge/Scanpix fbaargang2011 fbseksjonKON